ටිකටික ගෙවන්න විදුලිය ගන්න අලුත් ක්‍රමයක්

නව විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමේ දී අය කරන ගාස්තුව, වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ අවස්ථාව ඉදිරියේ දී විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට හිමිවන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එච්.එම්.ධර්මසේන මහතා විසින වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් අසන ලද පැනයකට පිළිතුරු වශයෙනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

එහි දී අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, “නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමේ දී සම්පූර්ණ මුදල, රුපියල් 51000 කියලා තමයි කියන්නේ, ඒක දැන් අඩුවෙලා තියෙනවා රුපියල් 35,000ත් 40,000ත් අතර මුදලකට. ඒ මුදලින් සියයට 25ක් පමණක් ගෙවලා ඉතිරි කොටස් වාරික වශයෙන්, වාරික 10කින් හෝ 12කින් ගෙවන්න පහසුකමක් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් හඳුන්වාදෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒකට අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ. ඒක නිල වශයෙන් දැනුවත් කිරීම කරයි.” යනුවෙන්.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!