කුලී ආදායම් බද්දෙන් පිරිසක් නිදහස්

පුද්ගලයෙකු සතු පළමු දේපළ යෝජිත කුලී ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කෙරෙන බවට ජනාධිපතිවරයා අද (18) පර්ලිම්න්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකළා.

එසේම මෙම බද්ද සාමාන්‍ය ආදායම් ලබන කිසි පුද්ගලයෙකුගෙන් අය නොකරන බවත් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ හඳුන්වාදුන් නව කුලී ආදායම් බද්ද අයකරනු ලබන්නේ කුලී ආදායම ඉහළ වටිනාකමක් සහිත පුද්ගලයින්ගෙන් පමණක් බවයි.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!