විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට සුබ පණිවුඩයක්

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල 2018 වසරේ සිට පැවැති වැටුප් විෂමතාව සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටලු‍ව පිළිබඳව හා ඒ හා සම්බන්ධ වූ වෙනත් වැටුප් විෂමතා පිළිබඳව ඇති ගැටලු‍ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී තීරණය කර තිබෙනවා.

එම විමර්ශනයෙන් පසුව මීළඟ අයවැයට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලයට වාර්තා කිරීමට භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කර නිර්දේශ ලබා ගැනීමටත් එහිදී තීරණය කර තිබුණා.

ඒ අනුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටින්නේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණව සිටින විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වෘත්තිය සමිති දැනට පවත්වාගෙන යන වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ගයෙන් බැහැරව සේවයට වාර්තා කරන ලෙසටයි.

එසේම සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් පසු වැටුප් හා අතිකාල දීමනා ගෙවීම පිළිබඳව ගැටලු‍වක් පැන නොනඟින බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!