විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට දිනයක්

නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය එළැඹෙන ජුලි මස 15 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත මහජන අදහස් විමසීමේ කාලය ලබන 8 වැනිදා අවසන් වන බව එම කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

ඉන් පසුව 9 වැනිදා පැවැත්වෙන වාචික අදහස් විමසීමෙන් පසු නව ගාස්තු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!