මැතිවරණ කොමිසම ඇතුළු ස්වාධීන කොමිෂන් සභා කිහිපයක් සඳහා නව සාමාජිකයින් පත්කිරීමට නියමිතව තිබේ.


21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව ස්ථාපිත කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව මගින් එම පත්කිරීම් සිදුකිරීමට නියමිතය.


කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හෙට (25) පෙරවරු 09.30ට රැස්වන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා, කථානායකවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා ඇතුළු 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ව්‍යවස්ථාදායක සභාව සඳහා මේවන විට සාමාජිකයින් 09 දෙනෙකු පත්කර අවසන් වී තිබේ.


ප්‍රධාන විපක්ෂය නොවන සෙසු විපක්ෂයේ පක්ෂවල නියෝජිතයා පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙට රැස්වන ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේදී අවධානයට යොමු කිරීමට නියමිතය.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් කොමිෂන් සභා කිහිපයක් සඳහා සභාපතිවරුන් ඇතුළු සාමාජිකයින් පත්කිරීමට අදාළ ජනාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ අනුමත කළ යුතු වේ.

ඒ අනුව මැතිවරණ, සීමා නිර්ණ, රාජ්‍ය සේවා, පොලිස්, විගණන සේවා, මුදල්, ප්‍රසම්පාදන, මානව හිමිකම්, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභා සඳහා නව සාමාජිකයින් පත්කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *