මාසික වැටුප් සතිපතා ගෙවීමට හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ යුතු බවත් එලෙස සිදුකිරීමෙන් දැවැන්ත මුදලක් එක්වර සොයාගැනීමේ අභියෝගය රජයට මුහුණදීමට සිදුනොවන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල පැවසීය.

වැටුප් ගෙවීමත් වැටුප් ලබන්නාත් යන දෙදෙනාම ණය උඟුලේ සිරවීම ඉන් වැළකී යන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“සතිපතා වැටුප් ලැබීමේ දී ඒ සතියට ලැබෙන්නේ ඒ සතියේ වියදම පමණක් නිසා අවසාන සතියේ දී මුදල් වියදම් වෙලා ණයට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මතුවෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම ආණ්ඩුවට වේවා පෞද්ගලික අංශයට වේවා දැවැන්ත මුදලක් එකවර සොයාගැනීමේ පීඩනය මතුවෙන්නේ නෑ. වැටුප් ගෙවන්නාත් වැටුප් ලබන්නාත් දෙන්නම ණය උඟුලේ සිරවීමේ අවධානමෙන් මුදාගැනීමට සතිපතා වැටුප් ගෙවීම පිටුවහලක් වෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ බොහෝ රටවල දැන් වැටුප් ගෙවන්නේ සති පතා හෝ දෙසතියකට වරක් මිස මාස් පතා නොවන බවත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.”අද (25) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *