කඳුකර දශකයට රජයෙන් රුපියල් මිලියන 10,000 ක් – ජූලි 31 ට පෙර සියලු ව්‍යාපෘති අවසන්

කඳුකර දශකය දශවිධ විශේෂ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා මේ වසරේ වෙන් කර ඇති රුපියල් මිලියන 10,000 ක මුදලින් මිලියන 9410ක්ම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා දිස්ත්‍රීක් ලේකම්වරුන් වෙත මුදාහැර ඇති බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා.

මේ යටතේ ව්‍යාපෘති 13612 ක් ක්‍රියාත්මක වනවා.

මෙම ව්‍යාපෘති ජූලි මස 31 වන දිනට පෙර අවසන් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

මේ වන විට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය මෙම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් එහි පසු විපරම් කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව මෙවර අය වැයෙන් කඳුකර දශකය දස අවුරුදු බහුකාර්ය ග්‍රාමීය හා ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා වෙන් කෙරුණු මුදල රුපියල් මිලියන 10,000 කි.

මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, බදුල්ල, කුරුණෑගල, රත්නපුර. කෑගල්ල සහ අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම සේවා නිලධාරී වසම් 97 ක මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වනවා.

නිවාස, යටිතල පහසුකම්, ප්‍රජා සංවර්ධනය හා ජීවනෝපාය සංවර්ධනය ආදී ක්ෂේත්‍ර 10 ක් යටතේ මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබෙන බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

ජීවනෝපාය, ආහාර සුරක්ෂිතතාව, වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය සහ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති ගණන 1032 ක්.

අධ්‍යාපනය සඳහා ව්‍යාපෘති 1152 ක් ද, පානීය ජල පහසුකම් සදහා ව්‍යාපෘති 676 ක් ද ක්‍රියාත්මකයි.

සමස්ත ව්‍යාපෘති අතරින් 8140 ක් වූ වැඩිම ව්‍යාපෘති ගණනක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රවේශ මාර්ග පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමටයි.

කෘෂිකර්මාන්තය සහ කුඩා වාරිමාර්ග සංවර්ධනයට ව්‍යාපෘති 780 ක්, විදුලිය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනයට ව්‍යාපෘති 271 ක් සහ දුරකථන සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති 13 ක් ක්‍රියාත්මක බව වාර්තා වනවා.

සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා වෙන් කර ඇති ව්‍යාපෘති ගණන 516 කි.

පරිසර සංරක්ෂණය සහ ආපදා කළමනාකරණය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති 88 ක් සහ නිවාස පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති 944 ක් ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

කඳුකර දශකය දශවිධ විශේෂ ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ වැඩිම ව්‍යාපෘති ගණනක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළයි.

එම ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 3146 කි.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේ ව්‍යාපෘති 2544 ක්, බදුල්ල ව්‍යාපෘති 2208 ක්, රත්නපුර ව්‍යාපෘති 1813 ක්, මාතර ව්‍යාපෘති 1403 ක්, මාතලේ ව්‍යාපෘති 667 ක් වශයෙන් සංවර්ධන වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක වනවා.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රීක්කය තුළ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 637 ක් වන අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේ ව්‍යාපෘති 534 ක්, කුරුණෑගල ව්‍යාපෘති 515 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රීක්කයේ ව්‍යාපෘති 132 ක් ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

අම්පාර දිස්ත්‍රීක්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ව්‍යාපෘති 13 කි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අඩුම සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රියාත්මක වන්නේ අම්පාර දිස්ත්‍රීක්කය තුළයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගත්තේ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 150 ට වඩා වැඩි උසින් පිහිටා ඇති කඳුකර ප්‍රදේශයි.

ඒ යටතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඊට ඇතුළත් වන්නේ එක් ග්‍රාමසේවා වසමක් පමණක් වීම මෙලෙස අඩුම සංවර්ධන යෝජනා ගණනක් ක්‍රියාත්මක වීමට හේතුව බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!