සිගරට් වර්ග තුනක් තහනම්

ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) විසින් බෙදා හරින ලද රසකාරක සහිත සිගරට් නිෂ්පාදන වර්ග තුනක් විකිණීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නවතා ඇත.

එම සිගරට් වර්ග තුන වන්නේ Dunhill Switch, Dunhill Double Capsule සහ John Player Gold Pro Cool යන ඒවාය. රසකාරක දුම්කොළ ද්‍රව්‍ය අලෙවිය සහ බෙදාහැරීම අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් NATA ආයතනය පවරා තිබූ නඩුව සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරිමෙන් අනාතුරුව මෙම දුම්වැටි වෙළඳපොළෙන් ඉවත්කිරිමට සිදුව් ඇතිබව වාර්තාවේ.

දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (NATA) විසින් 1982 (33) ගැසට් නිවේදනයට අනුව 2016 සැප්තැම්බර් 1 වන දින මාතර, කොළඹ සහ අනුරාධපුරයේ දී කීට අදාල් නඩු ගොනුකරනා ලදි.

NATA පනතට අනුව, 2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනතේ 33 වැනි වගන්තිය සමඟින් කියවා ඇති 30 වැනි වගන්තිය යටතේ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න විසින් රෙගුලාසි හඳුන්වා දෙන ලදී. ගැසට් පත්‍රයට අනුව දුම් රහිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන හෝ මිශ්‍රණය දුම්කොළ දුම්කොළ අඩංගු ඕනෑම රස, වර්ණ හෝ පැණිරස සිගරට් හෝ දුම්කොළ අඩංගු ඕනෑම ඉලෙක්ට්‍රොනික සිගරට් තහනම් වේ.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!