මස් සහ මාළු මිල පහතට – මිල ගණන් මෙන්න

අද (20) ලංකාවේ ස්ථාන කිහිපයක මාළු මිල ගණන් පහත දැක්වෙනවා. බලයා ,අලගොඩු, ඉරටවල්ලා මාළු මිල අඩු වී තිබෙනවා.

දෙවුන්දර වැල්ලේ මාළු kg1ක තොග මිල

බලයා රු 500
ලින්නා රු 550
කෙලවල්ලා රු 1000
තල් තෝරු රු 1400
තලපත් රු 1900
දැල්ලෝ රු 1500
අලගොඩුවා රු 450

ගාල්ල ධිවර වරායේ මාළු kg1ක තොග මිල

අලගොඩුවා රු 600
බලයා රු 600/900
පරව් රු 1200
ලින්නා රු 450

පෑලියගොඩ මාළු kg1ක තොග මිල

සාලයා රු 400
ලින්නා රු 550
හුරුල්ලෝ රු 700
බලයා පොඩි රු 300
බලයා ලොකු රු 650
කුම්බලාවා රු 1000
තෝරු රු 2500
තලපත් රු 2000
කෙලවල්ලා රු 1200 සිට
පරව් රු 1300
කොප්පරා රු 2000
අලගොඩුවා රු 400
ඉරටවල්ලා රු 400
හැඩැල්ලා රු 1700
ඉස්සෝ රු 1300ව්සිට
දැල්ලෝ රු 1500 සිට

අද (20) මස් මිල ගණන් පහතින්

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කුකුල් මස් මිල රැ. 30/=කින් අඩු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව කුකුල් මස් kg1ක තොග මිල 940/=යි.

මස් kg1ක සිල්ලර මිල

ෆ්‍රේස් මස් රු.1070/=
සම සහිත රු.990/=
ශිතකල රු. 990/=
කරි චිකන් රු .1050/=
හබඩ් රු .1450/=
එළු මස් රු .3400/=
හරක් මස් රු. 2500/=

(තොරතුරු සැපයුම – ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණේ සභාපති අසේල සම්පත්)

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!