කුලී නිවෙස්වලින් අය කරන්න හදන ‘බදු ගැන’ වැඩිදුර තොරතුරු මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීමේ පියවරක් වශයෙන් නේවාසික දේපොළ සඳහා කුලී ආදායම් බද්දක් හඳුන්වාදීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කරන ලද යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් IMF Country Report 24/161 වාර්තාවේ සවිස්තරාත්මකව දක්වා තිබෙනවා.

2025 අප්‍රේල් 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පදිංචිව සිටින සහ හිස්ව තිබෙන නේවාසික දේපොළ සඳහා මෙම බදු ක්‍රමය ඇරඹීමටත් 2026 වසර වනවිට සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එමගින් යෝජිතයි.

නිවසක හිමිකරුවෙකු සිය නිවස කුලියට ලබාදුන්නේ නම් ලබාගත හැකි ආදායම ඇස්තමේන්තු කර ඒ සඳහා බදු මුදලක් අය කිරීම මෙමගින් සිදුවනවා.

මෙම බදු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් දත්ත ගබඩාවක් මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසය වන විට සකස් කර අවසන්කල යුතු බවයි එම වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!