කම්කරු නීති ගැන බොරු කියනා අය ගැන පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්.

සියවසකට අසන්න ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනා ශ්‍රි ලංකාවේ කම්කරු නීතිය කාලානූරූපිව වෙනස් කිරිම සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ කාර්යය මේ වන විට කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය මගින් ආරම්භ කර ඇත. එහෙත් ඊට අදාල නීති කෙටුම්පත් කිරීමක් තවම‍ත් ආරම්භ කර නැත.

එහෙත් මේ දිනවල එකී අදහස් ලබාගැනීම පිළිබඳ මහජනයා නොමග යවනා ප්‍රවෘති සමාජ මාධ්‍යන්හී පලවෙමින් තිබේ. මෙකී සාවධ්‍ය ප්‍රචාරයන් නිසා මහජනයා තුළ කම්කරු නීති සංශෝදනය පිළිබඳ වැරදි කැඟීමක් ඇතිවිය හැකි බැවින් මෙම සවධ්‍ය පුවත් පලකරන්නන් පිළිබඳව වහා සොයා බලන මෙන් කම්කරු කොමසරිස් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකිර්තී විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත පැමිණිළි කර තිබේ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *