ටෙස්ට් සහ එක්දින ක්‍රිකට් ලීග් තරඟාවලි පැවැත්වීම සඳහා ICC අනුමැතිය හිමිව තිබේ.ඒ අනුව ලෝක කුසලාන ලීග් තරඟාවලිය 2019 දී ආරම්භවීමට නියමිතය.

එම අනුමැතිය හිමිවූ නව එකඟතාවට අනුව ඉදිරි ලෝක කුසලාන තරඟාවලියෙන් අනතුරුව වසර දෙකක් පුරා ටෙස්ට් කණ්ඩායම් 9 ක් තරඟවැදීමෙන් අනතුරුව ටෙස්ට් ශුරතාවය සඳහා තරඟයක් පැවැත්වෙනු ඇත. එම ටෙස්ට් ලීග් තරඟ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ ඒ වනවිට ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගතකිරීම් හි පළමු කණ්ඩායම් 9 ය.

එහිදී  2021 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ ටෙස්ට් ශූරතාවය සඳහා වූ අවසන් තරඟය පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ එම වසර දෙක තුළ පැවැත්වෙන තරඟ වලට අනුව මුල්තැන හිමිකරගන්නා කණ්ඩායම් දෙකය.

මෙහිදී අදාළ වසර දෙක තුළදී සෑම කණ්ඩායමක්ම ටෙස්ට් තරඟාවලි 6 ක්‍රීඩා කළයුතු වේ..ඒ තම රටේදී තරඟාවලි 3 ක් සහ විදෙස් සංචාරයන් හිදී තරඟාවලි 3 ක් බැගිනි.මෙම එක් ටෙස්ට් තරඟාවලියක් සඳහා අවම වශයෙන් තරඟ 2 ක් තිබිය යුතු අතර එහි උපරිමය තරඟ 5කි.

එක්දින ලීග් තරඟාවලිය සඳහා රටවල් 13 ක් වසර දෙකක් ක්‍රීඩා කරනු ඇති අතර ඉන් සුදුසකම් ලබන කණ්ඩායම් 2023 ලෝක කුසලානයට තරඟවදිනු ඇත.මෙහිදී එක් රටක් එම කාලය තුල තරඟාවලි 8 ක් ක්‍රීඩාකලයුතු වේ.එම එක් තරඟාවලියක අවම වශයෙන් තරඟ තුනක් ක්‍රීඩා කලයුතු බව නව එකඟතාවයේ සඳහන් වේ.