ශ්‍රී ලංකා සුපිරි ක්‍රිකට් තරු අතර හමුවන නිහතමානී ක්‍රිකට් තරුවක් ලෙස වත්මන් එක්දින කණ්ඩායම් නායක උපුල් තරංග හදුන්වා දිය හැකියි.

මේ නායකත්වය නිසා කණ්ඩායමේ වගකීම් උසුලන්නෙක් වෙලා ඉන්න උපුල් සති අන්ත පුවත්පතකට නායකත්වය පිළිබදව අදහස් දක්වා තිබුණෙ මේ විදියට.

“කන්ඩායමේ සිටින අනෙක් ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනාටම ආදර්ශයක් වෙමින් ඔවුන් ඉදිරියෙන් තබා කටයුතු කිරීමයි. එතැනදී මම කියනවාට වඩා අපි කියලා කියන්න කැමතියි. අපි හැමොම් එකට එකතුවෙලා තමයි තරගය දිනවන්නේ. ඉතින් ඒ ජයග්‍රහණයේ සතුට බුක්තිය මුළු කණ්ඩායමටම සතුයි. ඔවුන් සියලු දෙනාටම ධෛර්යයක් වෙමින් නායකයා ලෙස සාර්ථකවී නිතරම පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කළොත් එය හැමෝටම ධෛර්යක් වෙනවා. නායකයා විතරක් කැපී පෙනෙනන්ට ගියොත් එය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ.“