ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අද (07) මුහුණට මුහුණ මුණගැසී තිබේ.

ඒ ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුතු වන දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී පසද යාපා අබේවර්ධනගේ විවාහ මංගල උත්සවයේ දී ය.

එම විවාහ මංගල උත්සවයේ සාක්ෂිකරුවන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා හා හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙනීසිටි අතර පසද යාපා අබේවර්ධනගේ පාර්ශවයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ද ජනාසි මල්ලිමාරච්චි පාර්ශවයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ද සාක්ෂි ලෙස අත්සන් කළහ.

{youtube}6dmlSzX8eK4{/youtube}