මෙරට විවාහක පවුල් 300ක් පමණ දිනකට දික්කසාද වන බව සමීක්ෂණයකින් හෙලිවී ඇති බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂිකා අනූෂා ගෝකුළ පැවසුවේ විවාහ මංගල උත්සවය වෙනුවෙන් අධික ලෙස ණය වීම ද මෙම තත්ත්වයට හේතුවක් බවයි.

 “අවම 300ක් පමණ දවසකට දික්කසාද වන බවයි සනාථ වුණේ. අපට එක හේතුවක් කියන්න බැහැ. විශේෂ හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. පුදුමාකාර විදිහට අපේක්ෂාවන්, බලාපොරොත්තු, ළඟා කරගත නොහැකි බලාපොරොත්තු රැසක් සමග මැදිහත් වෙමින් ඒවා ළඟා කර ගන්න බැරි වුණාම ඒ තුළ ඇතිවන පීඩනයත් සමග ගන්න තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. විවාහ මංගල්‍යයේ අනෙකා  සතුටු කරන්න දැවන්ත පීඩනයක් කරගෙන ණය වෙනවා. ඒ ණය ගෙවන්න බැරිව දික්කසාද වෙන අය සිටිනවා.”