ලෝකයේ කසල ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය අතරින් ඉහළින්ම සිටින රට ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. එමෙන්ම ජපානය සහ සිංගප්පුරුව තුළ ද කසළ ප්‍ර‍ත්චක්‍රිකරණය පිළිබදව ඉහළ තාක්ෂණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍ර‍ාණයකට හිමිකම් කියන සිංගප්පුරුව තුළ 1970 දී දිනකට එකතු වී ඇති කසළ ප්‍ර‍මාණය ටොන් 1260ක් වු අතර එය 2015 වන විට ටොන් 8042 දක්වා වර්ධනය විය. එබැවින් සිංගප්පුරුවේ ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය කසළ කළමණාකරණය කිරීම පිළිබදව උසස් කසළ කළමණාකරණ යාන්ත්‍ර‍යක් සකස් කර තිබේ. එහිදී ඉඩකඩ සීමා වීම ඔහුන් මුහුණදුන් ප්‍ර‍ධානම ගැටලුව විය.

නමුත් ඔවුන් කසළ කළමණාකරණය ප්‍ර‍ධාන ක්‍ර‍ම 4ක් යටතේ ආරම්භ කර ඇත.

01. පොදු කසළ එකතු කිරීමේ පටිපාටිය

ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය යටතේ ලියාපදිංචි වී පොදු කසළ එකනතු කරන්නෝ තමාට වෙන් වු භූගෝලීය ප්‍රදේශ තුළ ගෘහස්ථ වශයෙන් හා වෙළෙද ලෙස කසළ එකරැස් කිරීම සිදු කරයි. මෙහිදී කසළ එකතු කරන්නන් ටෙන්ඩර් පටිපාටයකින් තෝරා ගන්නා අතර ඔහුන්ට කසළ එකතු කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර‍ලබා දෙයි. මෙම කාල සීමාව වසර 8ක් සදහා වෙයි. මේ වන විට ප්‍ර‍ධාන කසළ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 4ක් යටතේ භූගෝලීය වශයෙන් වෙන් කළ ප්‍රදේශ 7ක කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි.

02. මහා කසළ එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණය

ගෘහස්ත හා වෙළද කසල එකතු කරන පොදු කසළ එකතු කරන්නන්ට අමතරව මහා කසල එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණයේ දී කර්මාන්ත හා වාණිජ වශයෙන් පවතින භූමිවල කසළ එකතු කිරීමයි. එහිදී ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් හා එක් අනු කොටසක් වශයෙන් කසල එකතු කිරීම සිදු කරයි. 

ඒ පංතිය - 1 කාබනික නොවන අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ සුන්බුන්, ශාක හා ශාක කොටස්, ඉවත් කළ ගෘහ භාණ්ඩ, විද්‍යුත් උපකරණ, ලී පෙට්ටි හා වෙනත් විශාල අයිතම 

 2 ආහාර නොවන වෙනත් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි කසල

බී පංතිය - කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ආහාර වැනි) 

බී.1 පංතිය භාවිත කළ ආහාර පිසීමේ තෙල්

සී පංතිය - 1 රොන් මඩ, ග්‍රීස්, මළාපවහන අපද්‍ර‍ව්‍ය, වැසිකිලි ටැංකි

                2 නැව් හා ගුවන් යානාවලින් ඉවතලන සනීපාරක්ෂක අපද්‍ර‍ව්‍ය

03. ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේ යටිතල ව්‍යුහය

සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වන මුල් වකවානුවේ එනම් 1960 හා 1970 දශකයේදී එරට එකතුවන කසල විවිධ ස්ථානවල පොළොව පිපිරවීම සදහා යොදාගෙන තිබේ. නමුත් මෙය දිගින් දිගටම කළ නොහැකි වීම හේතුවෙන් කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවීමේ යාන්ත්‍ර‍යණයකට එරට ජාතික පරිසර ඒජන්සිය 1970 දශකයේ අගබාගයේදී යොමු වෙයි. ඒ අනුව කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවන පළමු ආයතනය 1979 වසරේදී සිංගප්පූරුව ආරම්භ කරන විට අද වන විට එය ආයතතන හතරක් දක්වා වර්ධනය කර තිබේ. මේ හරහා ඔවුන්ගේ කසල 90%කින් පමණ අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතරම කසළ සදහා ගොඩබිමෙන් වෙන් කළ යුතු ඉඩද අඩුකරගෙන තිබේ. 

04. නිති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කිරීම

නීති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව සිංගප්පූරුව තුළ දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි. එසේම නීති විරෝධී ලෙස කසළ බැහැර කිරීම සිංගප්පූරුවේදී බරපතළ වරදක් ලෙසද සැලකෙයි. එසේම නීති විරෝධී අයුරින් කසල බැහැර කරන්නන් පිළිබද එරට ජාතික පාරිසරික ඒජන්සියට පැමිණිලි කිරීමට ද අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සදහා ඔවුන් ජනතාවට මග පෙන්වන ප්‍රධාන සංකල්පයක් වන්නේ ත්‍රිවිධ ආර්ය (The 3RS). 

Reduce - ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් භාවිත කරන්න.

Recycle - කසල නැවත භාවිත කළ හැකි අයුරින් භාවිත කරන්න.

Reuse    - එකම අවශ්‍යතාව සදහා හෝ වෙනත් අරමුණක් වෙනුවෙන් ඒ දේ භාවිත කරන්න.

එමෙන්ම කසළ කළමණාකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණයත් සහිතව සිදු කරන රටක් ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. දකුණු කොරියාවේ පාරිසරික අමාත්‍යාංශය විසින් එරට කසළ කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කෙරේ. නගර සභා මට්ටමින් කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි. එහිදි නිවාසවලින් ඉවතලන ආහාර ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි හා නොහැකි දෑ වෙනත් විශාල අයිතම වෙන් වෙන් වශයෙන් බැහැර කිරීම සිදු වෙයි. දකුණු කොරියාව තුළ කසළ බැහැර කිරිම සිදුවෙන්නේ ඒ ඒ වර්ණ යටතේ ය. එසේම යම් ප්‍රදේශයක අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා වෙන් කළ ප්‍රදේශයක් නොමැති නම් නිවාස ඉදිරිපිට පොලිතීන් බෑගයක දමා කසළ බැහැර කළ හැකි අතර, ඒ සදහා දවසේ වෙන් කළ පැය කිහිපයක් පවතී.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ වර්ගීකරණය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ සිදු කරයි. 

01.  ගොඩ කිරීම සදහා යොදාගත හැකි කසල 

02.  කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය

03.  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි අපද්‍ර‍ව්‍ය

04.  විශාල කසළ අයිතම

මෙහිදී කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී එම අපද්‍ර‍ව්‍ය වියළා බැහැර කිරීම කළයුතු වෙයි. කඩදාසි, වීදුරු, වානේ, රෙදි වර්ග හා ප්ලාස්ටික් දකුණු කොරියාව තුළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය සිදු කරයි. 

දකුණු කොරියාව තුළ සියොල් අගනුවර අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය කරන Veolia සමාගම එම අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාණය ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදු කරයි.

Veolia සමාගම දියර හා ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද විශේෂඥතාවක් පවත්වාගෙන යන සමාගමකි. 

ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන්ම අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්තිය නිපදවන ප්‍ර‍වයක් ලෙස, ප්ලාස්ටික්  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය, අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමණාකරණය හා ප්‍රවාහනය, තේරීම හා රසායනික ප්‍ර‍තිකර්ම මෙන්ම ජීව වායු නිපදවීමටද යොදා ගනියි.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ කළමනාකරණය කරන ක්‍ර‍ම අතුරින් අවධානය යොමු කළ යුතු ක්‍ර‍ම පහක් පවතියි.

01. බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස‍

නගර සීමා බල ප්‍රදේශයේ එකතු වන අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්ති ප්‍ර‍යක් ලෙස යොදා ගැනීම කොරියාව තුළ මෙන්ම ලෝකය තුළ බොහෝවිට යොදාගන්නා ප්‍ර‍තිකර්මයකි.

02. ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම

ඉවත් කරන අපද්‍ර‍ව්‍ය තුළ පවතින භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම මෙයින් අපේක්ෂා කරයි. බෙහෝ විද්‍යුත් උපකරණ හරහා Veolia සමාගම මෙය සිදු කරයි. එසේම ප්ලාස්ටික් අපද්‍ර‍ව්‍ය නැවත තේරීමක් සිදුකර එය විවිධ වර්ගවලට වෙන් කිරීමද සිදු කරයි. එසේම ඉවතලන ද්‍ර‍ව්‍යවලින් කොම්පෝස්ට් පෙහොර ලබා ගැනීමද ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඔවුන් විසින් ඇතුළත් කර තිබේ.

03. ඉතා අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය

විවිධ කර්මාන්ත කර්මාන්ත ශාලාවලින් ඉවතලන අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය කිරිමේදී ඒවා ආරක්ෂිත ලෙස එකතු කිරීම සහ ප්‍ර‍වාහනය සිදු කිරීමට කටයුතු කරයි. පසුව ඒවා භෞත රසායනික කියාවලියකට යොමු කරිම, දවා අළු කිරීමට හෝ ගොඩ කිරීම සදහා යොදා ගනියි.

04. භෂ්මීකරණය

අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණයේදී විවිධ අවදානම් සහිත අපද්‍ර‍ව්‍ය භෂ්මීකරණය සිදු කරයි. එහිදී අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ මෙය සිදු කරයි. සාමාන්‍යයෙන් එම අගය සෙල්සියස් අංශක 1100ක් වෙයි. 

05. කොටස් ගැලවීම

ගුවන් යානා. නෞකා, කර්මාන්ත සදහා යොදාගන්නා වෙනත් කාර්මික උපකරණ කොටස් ගැලවීම මේ හරහා සිදු වෙයි. මෙය පිරිවැය ලාභදායී, ආරක්ෂිත මෙන්ම පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍ර‍සිද්ධ ය.

තව ද සිංගප්පූරුව හා දකුණු කොරියාව තුළ මෙන්ම ජපානය තුළද ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදුකරන කසළ කළමනාකරණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

නමුත් ජපානය තුළ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ ඔවුන් කසල ප්‍රවාහනය කරන ආකාරය, වෙවද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා ඔවුන් අනුගමනය කරන ක්‍ර‍ම, කසළ භාවිත කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දෑ නිර්මාණය කර ගැනීම ආදී කරුනු පිළිබදවයි.

ප්‍ර‍වාහනය

කුඩා ප්‍ර‍මාණයේ කසළ ප්‍ර‍වාහනය කිරීමේ වාහනයේ සිට විශාල ප්‍ර‍මාණයක කසළ ප්‍රවාහනය කළහැකි වාහනය දක්වා වූ පරාසයක වාහන ඔවුහු මේ සදහා යොදා ගනිති. සාමාන්‍යයෙන්කසළ ප්‍රවාහනය කිරීමට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර, එය අවම කිරීමට ජපානය නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර තිබේ. ඒ සදහා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතු මෙන්ම වැඩි ධාරිතාවක් වාහන ජපානය භාවිත කර තිබේ. මේ සදහා දෙමුහුන් වාහන, විද්‍යුත් මෝටර්වලින් ක්‍රියාත්මක ට්‍ර‍ක් ආදිය ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ආකාරයට සිදු නොවුවහොත් රෝගාබාධ පැතිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතී. මේ පිළිබද දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති ජපානය වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඒ සදහා ප්ලාස්ටික් භාජන, කඩදාසි පෙට්ටි හා සිලි බෑග් යොදාගෙන නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරයි.

නැවත භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නිර්මාණය

එදිනෙදා භාවිතයට යොදාගන්නා දෑ නිර්මාණය කිරීමේදී ( ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍ර‍තිචක්‍රිකරණය ආදී) ජපානය ඉහළින්ම සිටියි. ඔවුහු ප්ලාස්ටික් බෝතල්වලින් ෆයිබර් බවට පත්කළ නූල් නිර්මාණය කරයි. එසේම අත් වැසුම්, බෑග් හා විවිධ අවශ්‍යතා සදහා යොදාගත හැකි කාපට්ද නිර්මාණය කරති.


Latest News

ගෝඨාටත් ඒකාබද්ධයේ කැපිල්ල ගෝඨාටත් ඒකාබද්ධයේ කැපිල්ල 2018-06-20 - ගෝටාභය රාජපක්‍ෂගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් ‘වියත්මග’ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත්... More detail
බැදුම්කර මගඩිය විශ්වවිද්‍යාල අර්ථ සාධක අරමුදලේ (UPF) මිලියන 880ක් අරන් බැදුම්කර මගඩිය විශ්වවිද්‍යාල අර්ථ සාධක අරමුදලේ (UPF) මිලියන 880ක් අරන් 2018-06-20 - බැදුම්කර වංචාව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන හා අනධ්‍යන සේවකයින් 15,000 කගේ විශ්වවිද... More detail
බාල වයස්කාර දැරිය පැහැරගෙන ගොස් දුෂණය කළ දෙදෙනාට අද ලැබුණු තීන්දුව බාල වයස්කාර දැරිය පැහැරගෙන ගොස් දුෂණය කළ දෙදෙනාට අද ලැබුණු තීන්දුව 2018-06-20 - බාල වයස්කාර දැරියක් පැහැරගෙන ගොස් සමූහ දූෂණයට ලක් කිරීම ඇතුළු චෝදනා දෙකකට ... More detail
රනිල් බලන්ඉද්දී සජිත් මෛත්‍රීට කටු ගසයි රනිල් බලන්ඉද්දී සජිත් මෛත්‍රීට කටු ගසයි 2018-06-20 - ජූනි 23 වනදාට යෙදෙන ජාතික නිවාස දිනය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති කොඩි සතිය ... More detail
ඥානසාර හිමිට පොදු සමාවක්? ඥානසාර හිමිට පොදු සමාවක්? 2018-06-20 - මාස 06 ක සිරදඬුවම් නියම වී සිටින බොදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩ... More detail
ඇලෝසියස්ගේ අරක්කු විකුණන මන්ත්‍රී 5ක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇලෝසියස්ගේ අරක්කු විකුණන මන්ත්‍රී 5ක් පාර්ලිමේන්තුවේ 2018-06-20 - පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අතර ඊයේ (19) පැවැති විවාදයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහනුවර ... More detail
ඥානසාර හිමියන්ගේ චීවරය ගැන අධිකරණ ඇමතිනිය කියයි ඥානසාර හිමියන්ගේ චීවරය ගැන අධිකරණ ඇමතිනිය කියයි 2018-06-20 - බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ චීවරය ඉවත් කිරීමේ බලයක් බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජෙනරාල්ව... More detail
ඇලෝසියස් මුදල් පමණක් නොව රුසියන් ගණිකාවොත් ගෙනල්ලා දීලා ඇලෝසියස් මුදල් පමණක් නොව රුසියන් ගණිකාවොත් ගෙනල්ලා දීලා 2018-06-20 - පර්පෙච්චුවල් ට‍්‍රෂරීස් හිමිකරු අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගෙන් මුදල් පමණක් නොව රු... More detail
මෛත්‍රී පාවා දෙමින් ෆොනි ඇමතිකමින් ඉවත් වෙයි? මෛත්‍රී පාවා දෙමින් ෆොනි ඇමතිකමින් ඉවත් වෙයි? 2018-06-20 - ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වූ පරිදි මාස 3 ක් ඇතුළත සිංහරාජ රක්ෂිතයේ සිටින අවසන්... More detail
සැමියා ගෙදර එද්දී අලුත ගෙනා බිරිදගේ රැවුලත් වැවිලා - කට හඩත් වෙනස් වෙලා සැමියා ගෙදර එද්දී අලුත ගෙනා බිරිදගේ රැවුලත් වැවිලා - කට හඩත් වෙනස් වෙලා 2018-06-20 - අලුත විවාහපත් සිය බිරිඳගේ මුහුණේ රැවුල වැවී තිබීමත් ,කටහඩ පිරිමියෙකු ලෙස බවත්... More detail
නියෝජ්‍ය ඇමති - රාජ්‍ය ඇමතිවරු 2ක් - 9 කෝටි 60 ලක්ෂයක් ඉල්ලති නියෝජ්‍ය ඇමති - රාජ්‍ය ඇමතිවරු 2ක්  - 9 කෝටි 60 ලක්ෂයක් ඉල්ලති 2018-06-20 - නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුට වාහනයක් ලබාගැනීම, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුගේ කාර්යාල ... More detail
ඇමරිකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවතට ඇමරිකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවතට 2018-06-20 - ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරන බව පවසමින් ඇමරිකා එක්සත්... More detail
කිරිවෙහෙර හිමිට වෙඩිතැබීම පිටුපස චීත්තයක් - අනියම් බිරිදක් අත්අඩංගුවට කිරිවෙහෙර හිමිට වෙඩිතැබීම පිටුපස චීත්තයක් - අනියම් බිරිදක් අත්අඩංගුවට 2018-06-20 - කතරගම කිරිවෙහෙර විහාරාධිපති කොබවක ධම්මින්ද හිමියන්ට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය ... More detail
ඉස්සර කරන්න ගොස් ඇනගනී ඉස්සර කරන්න ගොස් ඇනගනී 2018-06-20 - කල්පිටිය-පාලවිය මාර්ගයේදී වෑන් රථයක් බස් රථයක ගැටීමෙන් විදේශ ජාතිකයන් දෙ... More detail
ගුරුසිංහට සහ හතුරුසිංහටත් තරඟ තහනමක්..? - චන්දිමාල් පන්දුව පළුදු කරන අයුරු ද... ගුරුසිංහට සහ හතුරුසිංහටත් තරඟ තහනමක්..? - චන්දිමාල් පන්දුව පළුදු කරන අයුරු  දැක්වෙන අලුත් වීඩියොවකුත් එළියට 2018-06-20 - ශ්‍රී ලංකා නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් පන්දුව පළුදු කරන ආකාරය දැක්වෙන නවතම වීඩියෝ... More detail
අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් 2018-06-19 - ඔබ සැමට යහපතක්ම වේවා!....... More detail
විවාහක පෙම්වතා තරුණිය මරා රෝහලට බාර දීලා - බලපිටියේ මියගිය තරුණියගේ සැකකටයුතු... විවාහක පෙම්වතා තරුණිය මරා රෝහලට බාර දීලා  - බලපිටියේ මියගිය තරුණියගේ සැකකටයුතු මරණය හෙළිවෙයි 2018-06-19 - පසුගියදා බලපිටිය ප්‍රදේශයේ තරුණියක මරා දමා රෝහලට මිනිය භාරදී පළායාමේ  සිද... More detail

 

Gossip

Foreign

සැමියා ගෙදර එද්දී අලුත ගෙනා බිරිදගේ රැවුලත් වැවිලා - කට හඩත් වෙනස් වෙලා සැමියා ගෙදර එද්දී අලුත ගෙනා බිරිදගේ රැවුලත් වැවිලා - කට හඩත් වෙනස් වෙලා 2018-06-20 - අලුත විවාහපත් සිය බිරිඳගේ මුහුණේ රැවුල වැවී තිබීමත් ,කටහඩ පිරිමියෙකු ලෙස බවත්... More detail
ඇමරිකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවතට ඇමරිකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් ඉවතට 2018-06-20 - ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරන බව පවසමින් ඇමරිකා එක්සත්... More detail
ට්‍ර‍ම්ප්ගෙන් චීනයට අනතුරු ඇගවීමක් ට්‍ර‍ම්ප්ගෙන් චීනයට අනතුරු ඇගවීමක් 2018-06-19 - චීන භාණ්ඩ මත නව තීරුබද්දක් පනවන බවට ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අ... More detail
200ක් තුවාල ලබා තිදෙනෙක්ට මරු කැදවු ජපානයේ ඛේදවාචකය 200ක් තුවාල ලබා තිදෙනෙක්ට මරු කැදවු ජපානයේ ඛේදවාචකය 2018-06-19 - ජපානයේ ඔසාකා නගරය ආසන්නයේ ඇතිවූ බලවත් භූ කම්පනයකින් දැරියක් ඇතුළු තිදෙනෙක්... More detail
උතුරු කොරියාවේ 2020 ගැන ඇමරිකාව කියන කතාව උතුරු කොරියාවේ 2020 ගැන ඇමරිකාව කියන කතාව 2018-06-14 - උතුරු කොරියාවේ න්‍යෂ්ටික අවි අත්හදා බැලීම් 2020 වසර වන විට නතර කිරිමට හැකිවනු... More detail
ජනපති කිම් වැසිකිලියත් රැගෙන සිංගප්පුරුවට ආ ගමන ජනපති කිම් වැසිකිලියත් රැගෙන සිංගප්පුරුවට ආ ගමන 2018-06-13 - උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොංග් උන් සිය සිංගප්පුරු සංචාරය අතරවාරයේදී බෙහෙවින්... More detail
ට්‍ර‍ම්ප් - කිම් ලොවම මවිත කරමින් එළඹුණු ඓතිහාසික ගිවිසුම ට්‍ර‍ම්ප් - කිම් ලොවම මවිත කරමින් එළඹුණු ඓතිහාසික ගිවිසුම 2018-06-13 - ඇමෙරිකානු ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හා උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන් උන් අතර ... More detail