ලෝකයේ කසල ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය අතරින් ඉහළින්ම සිටින රට ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. එමෙන්ම ජපානය සහ සිංගප්පුරුව තුළ ද කසළ ප්‍ර‍ත්චක්‍රිකරණය පිළිබදව ඉහළ තාක්ෂණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍ර‍ාණයකට හිමිකම් කියන සිංගප්පුරුව තුළ 1970 දී දිනකට එකතු වී ඇති කසළ ප්‍ර‍මාණය ටොන් 1260ක් වු අතර එය 2015 වන විට ටොන් 8042 දක්වා වර්ධනය විය. එබැවින් සිංගප්පුරුවේ ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය කසළ කළමණාකරණය කිරීම පිළිබදව උසස් කසළ කළමණාකරණ යාන්ත්‍ර‍යක් සකස් කර තිබේ. එහිදී ඉඩකඩ සීමා වීම ඔහුන් මුහුණදුන් ප්‍ර‍ධානම ගැටලුව විය.

නමුත් ඔවුන් කසළ කළමණාකරණය ප්‍ර‍ධාන ක්‍ර‍ම 4ක් යටතේ ආරම්භ කර ඇත.

01. පොදු කසළ එකතු කිරීමේ පටිපාටිය

ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය යටතේ ලියාපදිංචි වී පොදු කසළ එකනතු කරන්නෝ තමාට වෙන් වු භූගෝලීය ප්‍රදේශ තුළ ගෘහස්ථ වශයෙන් හා වෙළෙද ලෙස කසළ එකරැස් කිරීම සිදු කරයි. මෙහිදී කසළ එකතු කරන්නන් ටෙන්ඩර් පටිපාටයකින් තෝරා ගන්නා අතර ඔහුන්ට කසළ එකතු කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර‍ලබා දෙයි. මෙම කාල සීමාව වසර 8ක් සදහා වෙයි. මේ වන විට ප්‍ර‍ධාන කසළ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 4ක් යටතේ භූගෝලීය වශයෙන් වෙන් කළ ප්‍රදේශ 7ක කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි.

02. මහා කසළ එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණය

ගෘහස්ත හා වෙළද කසල එකතු කරන පොදු කසළ එකතු කරන්නන්ට අමතරව මහා කසල එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණයේ දී කර්මාන්ත හා වාණිජ වශයෙන් පවතින භූමිවල කසළ එකතු කිරීමයි. එහිදී ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් හා එක් අනු කොටසක් වශයෙන් කසල එකතු කිරීම සිදු කරයි. 

ඒ පංතිය - 1 කාබනික නොවන අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ සුන්බුන්, ශාක හා ශාක කොටස්, ඉවත් කළ ගෘහ භාණ්ඩ, විද්‍යුත් උපකරණ, ලී පෙට්ටි හා වෙනත් විශාල අයිතම 

 2 ආහාර නොවන වෙනත් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි කසල

බී පංතිය - කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ආහාර වැනි) 

බී.1 පංතිය භාවිත කළ ආහාර පිසීමේ තෙල්

සී පංතිය - 1 රොන් මඩ, ග්‍රීස්, මළාපවහන අපද්‍ර‍ව්‍ය, වැසිකිලි ටැංකි

                2 නැව් හා ගුවන් යානාවලින් ඉවතලන සනීපාරක්ෂක අපද්‍ර‍ව්‍ය

03. ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේ යටිතල ව්‍යුහය

සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වන මුල් වකවානුවේ එනම් 1960 හා 1970 දශකයේදී එරට එකතුවන කසල විවිධ ස්ථානවල පොළොව පිපිරවීම සදහා යොදාගෙන තිබේ. නමුත් මෙය දිගින් දිගටම කළ නොහැකි වීම හේතුවෙන් කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවීමේ යාන්ත්‍ර‍යණයකට එරට ජාතික පරිසර ඒජන්සිය 1970 දශකයේ අගබාගයේදී යොමු වෙයි. ඒ අනුව කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවන පළමු ආයතනය 1979 වසරේදී සිංගප්පූරුව ආරම්භ කරන විට අද වන විට එය ආයතතන හතරක් දක්වා වර්ධනය කර තිබේ. මේ හරහා ඔවුන්ගේ කසල 90%කින් පමණ අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතරම කසළ සදහා ගොඩබිමෙන් වෙන් කළ යුතු ඉඩද අඩුකරගෙන තිබේ. 

04. නිති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කිරීම

නීති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව සිංගප්පූරුව තුළ දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි. එසේම නීති විරෝධී ලෙස කසළ බැහැර කිරීම සිංගප්පූරුවේදී බරපතළ වරදක් ලෙසද සැලකෙයි. එසේම නීති විරෝධී අයුරින් කසල බැහැර කරන්නන් පිළිබද එරට ජාතික පාරිසරික ඒජන්සියට පැමිණිලි කිරීමට ද අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සදහා ඔවුන් ජනතාවට මග පෙන්වන ප්‍රධාන සංකල්පයක් වන්නේ ත්‍රිවිධ ආර්ය (The 3RS). 

Reduce - ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් භාවිත කරන්න.

Recycle - කසල නැවත භාවිත කළ හැකි අයුරින් භාවිත කරන්න.

Reuse    - එකම අවශ්‍යතාව සදහා හෝ වෙනත් අරමුණක් වෙනුවෙන් ඒ දේ භාවිත කරන්න.

එමෙන්ම කසළ කළමණාකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණයත් සහිතව සිදු කරන රටක් ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. දකුණු කොරියාවේ පාරිසරික අමාත්‍යාංශය විසින් එරට කසළ කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කෙරේ. නගර සභා මට්ටමින් කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි. එහිදි නිවාසවලින් ඉවතලන ආහාර ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි හා නොහැකි දෑ වෙනත් විශාල අයිතම වෙන් වෙන් වශයෙන් බැහැර කිරීම සිදු වෙයි. දකුණු කොරියාව තුළ කසළ බැහැර කිරිම සිදුවෙන්නේ ඒ ඒ වර්ණ යටතේ ය. එසේම යම් ප්‍රදේශයක අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා වෙන් කළ ප්‍රදේශයක් නොමැති නම් නිවාස ඉදිරිපිට පොලිතීන් බෑගයක දමා කසළ බැහැර කළ හැකි අතර, ඒ සදහා දවසේ වෙන් කළ පැය කිහිපයක් පවතී.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ වර්ගීකරණය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ සිදු කරයි. 

01.  ගොඩ කිරීම සදහා යොදාගත හැකි කසල 

02.  කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය

03.  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි අපද්‍ර‍ව්‍ය

04.  විශාල කසළ අයිතම

මෙහිදී කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී එම අපද්‍ර‍ව්‍ය වියළා බැහැර කිරීම කළයුතු වෙයි. කඩදාසි, වීදුරු, වානේ, රෙදි වර්ග හා ප්ලාස්ටික් දකුණු කොරියාව තුළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය සිදු කරයි. 

දකුණු කොරියාව තුළ සියොල් අගනුවර අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය කරන Veolia සමාගම එම අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාණය ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදු කරයි.

Veolia සමාගම දියර හා ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද විශේෂඥතාවක් පවත්වාගෙන යන සමාගමකි. 

ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන්ම අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්තිය නිපදවන ප්‍ර‍වයක් ලෙස, ප්ලාස්ටික්  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය, අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමණාකරණය හා ප්‍රවාහනය, තේරීම හා රසායනික ප්‍ර‍තිකර්ම මෙන්ම ජීව වායු නිපදවීමටද යොදා ගනියි.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ කළමනාකරණය කරන ක්‍ර‍ම අතුරින් අවධානය යොමු කළ යුතු ක්‍ර‍ම පහක් පවතියි.

01. බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස‍

නගර සීමා බල ප්‍රදේශයේ එකතු වන අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්ති ප්‍ර‍යක් ලෙස යොදා ගැනීම කොරියාව තුළ මෙන්ම ලෝකය තුළ බොහෝවිට යොදාගන්නා ප්‍ර‍තිකර්මයකි.

02. ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම

ඉවත් කරන අපද්‍ර‍ව්‍ය තුළ පවතින භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම මෙයින් අපේක්ෂා කරයි. බෙහෝ විද්‍යුත් උපකරණ හරහා Veolia සමාගම මෙය සිදු කරයි. එසේම ප්ලාස්ටික් අපද්‍ර‍ව්‍ය නැවත තේරීමක් සිදුකර එය විවිධ වර්ගවලට වෙන් කිරීමද සිදු කරයි. එසේම ඉවතලන ද්‍ර‍ව්‍යවලින් කොම්පෝස්ට් පෙහොර ලබා ගැනීමද ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඔවුන් විසින් ඇතුළත් කර තිබේ.

03. ඉතා අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය

විවිධ කර්මාන්ත කර්මාන්ත ශාලාවලින් ඉවතලන අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය කිරිමේදී ඒවා ආරක්ෂිත ලෙස එකතු කිරීම සහ ප්‍ර‍වාහනය සිදු කිරීමට කටයුතු කරයි. පසුව ඒවා භෞත රසායනික කියාවලියකට යොමු කරිම, දවා අළු කිරීමට හෝ ගොඩ කිරීම සදහා යොදා ගනියි.

04. භෂ්මීකරණය

අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණයේදී විවිධ අවදානම් සහිත අපද්‍ර‍ව්‍ය භෂ්මීකරණය සිදු කරයි. එහිදී අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ මෙය සිදු කරයි. සාමාන්‍යයෙන් එම අගය සෙල්සියස් අංශක 1100ක් වෙයි. 

05. කොටස් ගැලවීම

ගුවන් යානා. නෞකා, කර්මාන්ත සදහා යොදාගන්නා වෙනත් කාර්මික උපකරණ කොටස් ගැලවීම මේ හරහා සිදු වෙයි. මෙය පිරිවැය ලාභදායී, ආරක්ෂිත මෙන්ම පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍ර‍සිද්ධ ය.

තව ද සිංගප්පූරුව හා දකුණු කොරියාව තුළ මෙන්ම ජපානය තුළද ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදුකරන කසළ කළමනාකරණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

නමුත් ජපානය තුළ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ ඔවුන් කසල ප්‍රවාහනය කරන ආකාරය, වෙවද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා ඔවුන් අනුගමනය කරන ක්‍ර‍ම, කසළ භාවිත කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දෑ නිර්මාණය කර ගැනීම ආදී කරුනු පිළිබදවයි.

ප්‍ර‍වාහනය

කුඩා ප්‍ර‍මාණයේ කසළ ප්‍ර‍වාහනය කිරීමේ වාහනයේ සිට විශාල ප්‍ර‍මාණයක කසළ ප්‍රවාහනය කළහැකි වාහනය දක්වා වූ පරාසයක වාහන ඔවුහු මේ සදහා යොදා ගනිති. සාමාන්‍යයෙන්කසළ ප්‍රවාහනය කිරීමට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර, එය අවම කිරීමට ජපානය නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර තිබේ. ඒ සදහා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතු මෙන්ම වැඩි ධාරිතාවක් වාහන ජපානය භාවිත කර තිබේ. මේ සදහා දෙමුහුන් වාහන, විද්‍යුත් මෝටර්වලින් ක්‍රියාත්මක ට්‍ර‍ක් ආදිය ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ආකාරයට සිදු නොවුවහොත් රෝගාබාධ පැතිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතී. මේ පිළිබද දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති ජපානය වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඒ සදහා ප්ලාස්ටික් භාජන, කඩදාසි පෙට්ටි හා සිලි බෑග් යොදාගෙන නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරයි.

නැවත භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නිර්මාණය

එදිනෙදා භාවිතයට යොදාගන්නා දෑ නිර්මාණය කිරීමේදී ( ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍ර‍තිචක්‍රිකරණය ආදී) ජපානය ඉහළින්ම සිටියි. ඔවුහු ප්ලාස්ටික් බෝතල්වලින් ෆයිබර් බවට පත්කළ නූල් නිර්මාණය කරයි. එසේම අත් වැසුම්, බෑග් හා විවිධ අවශ්‍යතා සදහා යොදාගත හැකි කාපට්ද නිර්මාණය කරති.


Latest News

ලංකාවේ මෙවර ඒකපුද්ගල ආදායමේ වාර්තාගත වෙනසක් ලංකාවේ මෙවර ඒකපුද්ගල ආදායමේ වාර්තාගත වෙනසක් 2018-04-27 - මෙවර වාර්ෂික ඒකපුද්ගල ආදායම 2017 වසරේදී අමෙරිකානු ඩොලර් 4000 සීමාව පසුකර තිබේ. More detail
රන්ජාට ක්‍රිකට් දූෂණ ෆයිල් ලබාදුන් සේවකයන්ව සොයා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයුම රන්ජාට ක්‍රිකට් දූෂණ ෆයිල් ලබාදුන් සේවකයන්ව සොයා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයුමක් 2018-04-27 - සමාජ සවිබල ගැන්වීම, සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් ර... More detail
ක්‍රිකට් සභාපති තරඟයෙන් තිලංගට ඉවත් වෙන්න වෙයි ක්‍රිකට් සභාපති තරඟයෙන් තිලංගට ඉවත් වෙන්න වෙයි 2018-04-27 - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණයේදී සභාපති ධුරය සඳහා වත්මන් සභාපති තිලංග... More detail
හොරණ සපත්තු කම්හලේ හිමිකරු අධිකරණයට භාරවෙයි හොරණ සපත්තු කම්හලේ හිමිකරු අධිකරණයට භාරවෙයි 2018-04-27 - පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකුට මරු කැඳවමින් අනතුර සිදු වූ හොරණ, බැල්ලපිටිය ප්‍රදේශයේ... More detail
වෙසක් සමයේ කොළඹ ආරක්ෂාවට 3000ක් වෙසක් සමයේ කොළඹ ආරක්ෂාවට 3000ක් 2018-04-27 - වෙසක් සමයේ මහජන ආරක්‍ෂාව සඳහා පොලීසිය විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති... More detail
ශ්‍ර‍ීලනිප 16 දෙනාට පාර්ලිමේන්තුවේ පුටු වෙන්වුණු හැටි ශ්‍ර‍ීලනිප 16 දෙනාට පාර්ලිමේන්තුවේ පුටු වෙන්වුණු හැටි 2018-04-27 - ආණ්ඩුවේ තනතුරුවලින් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා... More detail
නයි - මුගටි වු උතුරු කොරියා සහ දකුණු කොරියාව ‍එකතුවෙයි නයි - මුගටි වු උතුරු කොරියා සහ දකුණු කොරියාව ‍එකතුවෙයි 2018-04-27 - දකුණු කොරියාව සහ උතුරු කොරියාව පසුගිය කාලය පුරාම ගැටුම් වලට ඇතිකරගැනීමත් සමග... More detail
8 න් පසු සිදුවන වෙනස ගැන එස්.බී. කියයි 8 න් පසු සිදුවන වෙනස ගැන එස්.බී. කියයි 2018-04-27 - එළැඹෙන 08 වැනිදායින් ආරම්භ වන දෙසතිය තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද පූර්ණ ප්‍... More detail
ජනපති තාත්තා පසුපස ගිය චතුරිකාට බාර් ලයිසන් ජනපති තාත්තා පසුපස ගිය චතුරිකාට බාර් ලයිසන් 2018-04-27 - ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් මත්පැන් හා මත්ද්‍ර‍ව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ... More detail
ජනපතිගෙන් හදිසියේ විශේෂ නියෝගයක් ජනපතිගෙන් හදිසියේ විශේෂ නියෝගයක් 2018-04-27 - වියානා ඇළේ අනාරක්ෂිත ප්‍රදේශවල වැටක් ඉදිකරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන... More detail
ක්‍රිකට් ගැන හොයන්න රන්ජන්ගෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ක්‍රිකට් ගැන හොයන්න රන්ජන්ගෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් 2018-04-27 - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදුවී ඇති දූෂණ වංචා ගැන සෙවීම සඳහා සමාජ සවිබලග... More detail
අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් 2018-04-26 - ඔබ සැමට යහපතක්ම වේවා!....... More detail
හරීන්ට සහ අජිත්ට අද ලැබුණු එජාපයේ මුල් පුටු මෙන්න හරීන්ට සහ අජිත්ට අද ලැබුණු එජාපයේ මුල් පුටු මෙන්න 2018-04-26 - එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සන්නිවේදන ලේකම්වරයා ලෙස අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පත්... More detail
එජාප මහලේකම් පුටුවට ආ අකිල කියපු කතාව එජාප මහලේකම් පුටුවට ආ අකිල කියපු කතාව 2018-04-26 - එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම්වරයා වශයෙන් තමන් වෙත පැවරෙන වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු... More detail
‍‍රවීට උප පුටුවක් දුන්නට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම උණුසුම් වෙලා ‍‍රවීට උප පුටුවක් දුන්නට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම උණුසුම් වෙලා 2018-04-26 - එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශේෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම මේ වන විට පැවැත්වෙන... More detail
තවත් දුම්රිය වර්ජනයක් තවත් දුම්රිය වර්ජනයක් 2018-04-26 - ලබන මස 3 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට ලොක... More detail
අපේ යෝජනාවෙන් මහින්දට රාජ්‍ය නායකයා වාසියි අපේ යෝජනාවෙන් මහින්දට රාජ්‍ය නායකයා වාසියි 2018-04-26 - ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණ ගෙන එන 20 වැනි සංශෝධනයෙන් පසුව මහින්ද රාජපක්‍ෂට ද යළිත්... More detail

 

Gossip

Foreign

නයි - මුගටි වු උතුරු කොරියා සහ දකුණු කොරියාව ‍එකතුවෙයි නයි - මුගටි වු උතුරු කොරියා සහ දකුණු කොරියාව ‍එකතුවෙයි 2018-04-27 - දකුණු කොරියාව සහ උතුරු කොරියාව පසුගිය කාලය පුරාම ගැටුම් වලට ඇතිකරගැනීමත් සමග... More detail
පාසල් බස් රථය දුම්රියේ ගැටීමෙන් සිසුන් 13ක් මරුට පාසල් බස් රථය දුම්රියේ ගැටීමෙන් සිසුන් 13ක් මරුට 2018-04-26 - පාසල් බස් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් සිසුන් 13 දෙනෙකු මිය ගොස්... More detail
රටම හඳුනන නිරූපිකාව දෙනෝදාහක් මැද මහමඟදී අතවරයට ලක්වෙයි රටම හඳුනන නිරූපිකාව දෙනෝදාහක් මැද මහමඟදී අතවරයට ලක්වෙයි 2018-04-25 - සුරූපී නිරූපිකාවකට මහමගදී අතවර කිරීමට උත්සහ කළ පුවතක් පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍ය... More detail
රජ පවුලට තවත් පුත් කුමරෙක් එක්වෙයි රජ පවුලට තවත් පුත් කුමරෙක් එක්වෙයි 2018-04-24 - විලියම් කුමරාගේ බිරිඳ වන කේම්බ්‍රිජ් ආර්යාව පුතෙකු ප්‍රසූත කළ බව කෙන්සින්ටන්... More detail
ලාංකිකයන් පිරිසක් රැගත් බස් රථයක් ස්විස්ටර්ලන්තයේදී අනතුරකට ලාංකිකයන් පිරිසක් රැගත් බස් රථයක් ස්විස්ටර්ලන්තයේදී අනතුරකට 2018-04-19 - ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් රැගත්  බසයක් ස්විස්ටර්ලන්තයේ අධීවේගී මාර්ගයකදී... More detail
තීරණාත්මක මොහොතක හිටපු ජනපතිට සිර දඩුවම් තීරණාත්මක මොහොතක හිටපු ජනපතිට සිර දඩුවම් 2018-04-05 - බ්‍රසීලයේ හිටපු ජනපති ලූලා ද සිල්වාට සිර දඩුවම් නියම කිරීමට එරට ශ්‍රේෂ්ඨා... More detail
පෙම්වතා සමග සිදුවු ආරවුලෙන් යුටියුබ් මුලස්ථානයේ දී කාන්තාවක් වෙඩි තබා ගනී පෙම්වතා සමග සිදුවු ආරවුලෙන් යුටියුබ් මුලස්ථානයේ දී කාන්තාවක් වෙඩි තබා ගනී 2018-04-04 - ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාහි සැන් බෘනොහි පිහිටි සුපුසිද්ධ ගුගල් සමාගමට අයත් යු ... More detail