ලෝකයේ කසල ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය අතරින් ඉහළින්ම සිටින රට ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. එමෙන්ම ජපානය සහ සිංගප්පුරුව තුළ ද කසළ ප්‍ර‍ත්චක්‍රිකරණය පිළිබදව ඉහළ තාක්ෂණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍ර‍ාණයකට හිමිකම් කියන සිංගප්පුරුව තුළ 1970 දී දිනකට එකතු වී ඇති කසළ ප්‍ර‍මාණය ටොන් 1260ක් වු අතර එය 2015 වන විට ටොන් 8042 දක්වා වර්ධනය විය. එබැවින් සිංගප්පුරුවේ ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය කසළ කළමණාකරණය කිරීම පිළිබදව උසස් කසළ කළමණාකරණ යාන්ත්‍ර‍යක් සකස් කර තිබේ. එහිදී ඉඩකඩ සීමා වීම ඔහුන් මුහුණදුන් ප්‍ර‍ධානම ගැටලුව විය.

නමුත් ඔවුන් කසළ කළමණාකරණය ප්‍ර‍ධාන ක්‍ර‍ම 4ක් යටතේ ආරම්භ කර ඇත.

01. පොදු කසළ එකතු කිරීමේ පටිපාටිය

ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය යටතේ ලියාපදිංචි වී පොදු කසළ එකනතු කරන්නෝ තමාට වෙන් වු භූගෝලීය ප්‍රදේශ තුළ ගෘහස්ථ වශයෙන් හා වෙළෙද ලෙස කසළ එකරැස් කිරීම සිදු කරයි. මෙහිදී කසළ එකතු කරන්නන් ටෙන්ඩර් පටිපාටයකින් තෝරා ගන්නා අතර ඔහුන්ට කසළ එකතු කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර‍ලබා දෙයි. මෙම කාල සීමාව වසර 8ක් සදහා වෙයි. මේ වන විට ප්‍ර‍ධාන කසළ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 4ක් යටතේ භූගෝලීය වශයෙන් වෙන් කළ ප්‍රදේශ 7ක කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි.

02. මහා කසළ එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණය

ගෘහස්ත හා වෙළද කසල එකතු කරන පොදු කසළ එකතු කරන්නන්ට අමතරව මහා කසල එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණයේ දී කර්මාන්ත හා වාණිජ වශයෙන් පවතින භූමිවල කසළ එකතු කිරීමයි. එහිදී ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් හා එක් අනු කොටසක් වශයෙන් කසල එකතු කිරීම සිදු කරයි. 

ඒ පංතිය - 1 කාබනික නොවන අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ සුන්බුන්, ශාක හා ශාක කොටස්, ඉවත් කළ ගෘහ භාණ්ඩ, විද්‍යුත් උපකරණ, ලී පෙට්ටි හා වෙනත් විශාල අයිතම 

 2 ආහාර නොවන වෙනත් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි කසල

බී පංතිය - කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ආහාර වැනි) 

බී.1 පංතිය භාවිත කළ ආහාර පිසීමේ තෙල්

සී පංතිය - 1 රොන් මඩ, ග්‍රීස්, මළාපවහන අපද්‍ර‍ව්‍ය, වැසිකිලි ටැංකි

                2 නැව් හා ගුවන් යානාවලින් ඉවතලන සනීපාරක්ෂක අපද්‍ර‍ව්‍ය

03. ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේ යටිතල ව්‍යුහය

සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වන මුල් වකවානුවේ එනම් 1960 හා 1970 දශකයේදී එරට එකතුවන කසල විවිධ ස්ථානවල පොළොව පිපිරවීම සදහා යොදාගෙන තිබේ. නමුත් මෙය දිගින් දිගටම කළ නොහැකි වීම හේතුවෙන් කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවීමේ යාන්ත්‍ර‍යණයකට එරට ජාතික පරිසර ඒජන්සිය 1970 දශකයේ අගබාගයේදී යොමු වෙයි. ඒ අනුව කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවන පළමු ආයතනය 1979 වසරේදී සිංගප්පූරුව ආරම්භ කරන විට අද වන විට එය ආයතතන හතරක් දක්වා වර්ධනය කර තිබේ. මේ හරහා ඔවුන්ගේ කසල 90%කින් පමණ අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතරම කසළ සදහා ගොඩබිමෙන් වෙන් කළ යුතු ඉඩද අඩුකරගෙන තිබේ. 

04. නිති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කිරීම

නීති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව සිංගප්පූරුව තුළ දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි. එසේම නීති විරෝධී ලෙස කසළ බැහැර කිරීම සිංගප්පූරුවේදී බරපතළ වරදක් ලෙසද සැලකෙයි. එසේම නීති විරෝධී අයුරින් කසල බැහැර කරන්නන් පිළිබද එරට ජාතික පාරිසරික ඒජන්සියට පැමිණිලි කිරීමට ද අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සදහා ඔවුන් ජනතාවට මග පෙන්වන ප්‍රධාන සංකල්පයක් වන්නේ ත්‍රිවිධ ආර්ය (The 3RS). 

Reduce - ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් භාවිත කරන්න.

Recycle - කසල නැවත භාවිත කළ හැකි අයුරින් භාවිත කරන්න.

Reuse    - එකම අවශ්‍යතාව සදහා හෝ වෙනත් අරමුණක් වෙනුවෙන් ඒ දේ භාවිත කරන්න.

එමෙන්ම කසළ කළමණාකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණයත් සහිතව සිදු කරන රටක් ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. දකුණු කොරියාවේ පාරිසරික අමාත්‍යාංශය විසින් එරට කසළ කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කෙරේ. නගර සභා මට්ටමින් කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි. එහිදි නිවාසවලින් ඉවතලන ආහාර ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි හා නොහැකි දෑ වෙනත් විශාල අයිතම වෙන් වෙන් වශයෙන් බැහැර කිරීම සිදු වෙයි. දකුණු කොරියාව තුළ කසළ බැහැර කිරිම සිදුවෙන්නේ ඒ ඒ වර්ණ යටතේ ය. එසේම යම් ප්‍රදේශයක අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා වෙන් කළ ප්‍රදේශයක් නොමැති නම් නිවාස ඉදිරිපිට පොලිතීන් බෑගයක දමා කසළ බැහැර කළ හැකි අතර, ඒ සදහා දවසේ වෙන් කළ පැය කිහිපයක් පවතී.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ වර්ගීකරණය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ සිදු කරයි. 

01.  ගොඩ කිරීම සදහා යොදාගත හැකි කසල 

02.  කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය

03.  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි අපද්‍ර‍ව්‍ය

04.  විශාල කසළ අයිතම

මෙහිදී කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී එම අපද්‍ර‍ව්‍ය වියළා බැහැර කිරීම කළයුතු වෙයි. කඩදාසි, වීදුරු, වානේ, රෙදි වර්ග හා ප්ලාස්ටික් දකුණු කොරියාව තුළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය සිදු කරයි. 

දකුණු කොරියාව තුළ සියොල් අගනුවර අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය කරන Veolia සමාගම එම අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාණය ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදු කරයි.

Veolia සමාගම දියර හා ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද විශේෂඥතාවක් පවත්වාගෙන යන සමාගමකි. 

ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන්ම අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්තිය නිපදවන ප්‍ර‍වයක් ලෙස, ප්ලාස්ටික්  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය, අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමණාකරණය හා ප්‍රවාහනය, තේරීම හා රසායනික ප්‍ර‍තිකර්ම මෙන්ම ජීව වායු නිපදවීමටද යොදා ගනියි.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ කළමනාකරණය කරන ක්‍ර‍ම අතුරින් අවධානය යොමු කළ යුතු ක්‍ර‍ම පහක් පවතියි.

01. බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස‍

නගර සීමා බල ප්‍රදේශයේ එකතු වන අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්ති ප්‍ර‍යක් ලෙස යොදා ගැනීම කොරියාව තුළ මෙන්ම ලෝකය තුළ බොහෝවිට යොදාගන්නා ප්‍ර‍තිකර්මයකි.

02. ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම

ඉවත් කරන අපද්‍ර‍ව්‍ය තුළ පවතින භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම මෙයින් අපේක්ෂා කරයි. බෙහෝ විද්‍යුත් උපකරණ හරහා Veolia සමාගම මෙය සිදු කරයි. එසේම ප්ලාස්ටික් අපද්‍ර‍ව්‍ය නැවත තේරීමක් සිදුකර එය විවිධ වර්ගවලට වෙන් කිරීමද සිදු කරයි. එසේම ඉවතලන ද්‍ර‍ව්‍යවලින් කොම්පෝස්ට් පෙහොර ලබා ගැනීමද ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඔවුන් විසින් ඇතුළත් කර තිබේ.

03. ඉතා අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය

විවිධ කර්මාන්ත කර්මාන්ත ශාලාවලින් ඉවතලන අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය කිරිමේදී ඒවා ආරක්ෂිත ලෙස එකතු කිරීම සහ ප්‍ර‍වාහනය සිදු කිරීමට කටයුතු කරයි. පසුව ඒවා භෞත රසායනික කියාවලියකට යොමු කරිම, දවා අළු කිරීමට හෝ ගොඩ කිරීම සදහා යොදා ගනියි.

04. භෂ්මීකරණය

අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණයේදී විවිධ අවදානම් සහිත අපද්‍ර‍ව්‍ය භෂ්මීකරණය සිදු කරයි. එහිදී අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ මෙය සිදු කරයි. සාමාන්‍යයෙන් එම අගය සෙල්සියස් අංශක 1100ක් වෙයි. 

05. කොටස් ගැලවීම

ගුවන් යානා. නෞකා, කර්මාන්ත සදහා යොදාගන්නා වෙනත් කාර්මික උපකරණ කොටස් ගැලවීම මේ හරහා සිදු වෙයි. මෙය පිරිවැය ලාභදායී, ආරක්ෂිත මෙන්ම පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍ර‍සිද්ධ ය.

තව ද සිංගප්පූරුව හා දකුණු කොරියාව තුළ මෙන්ම ජපානය තුළද ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදුකරන කසළ කළමනාකරණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

නමුත් ජපානය තුළ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ ඔවුන් කසල ප්‍රවාහනය කරන ආකාරය, වෙවද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා ඔවුන් අනුගමනය කරන ක්‍ර‍ම, කසළ භාවිත කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දෑ නිර්මාණය කර ගැනීම ආදී කරුනු පිළිබදවයි.

ප්‍ර‍වාහනය

කුඩා ප්‍ර‍මාණයේ කසළ ප්‍ර‍වාහනය කිරීමේ වාහනයේ සිට විශාල ප්‍ර‍මාණයක කසළ ප්‍රවාහනය කළහැකි වාහනය දක්වා වූ පරාසයක වාහන ඔවුහු මේ සදහා යොදා ගනිති. සාමාන්‍යයෙන්කසළ ප්‍රවාහනය කිරීමට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර, එය අවම කිරීමට ජපානය නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර තිබේ. ඒ සදහා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතු මෙන්ම වැඩි ධාරිතාවක් වාහන ජපානය භාවිත කර තිබේ. මේ සදහා දෙමුහුන් වාහන, විද්‍යුත් මෝටර්වලින් ක්‍රියාත්මක ට්‍ර‍ක් ආදිය ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ආකාරයට සිදු නොවුවහොත් රෝගාබාධ පැතිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතී. මේ පිළිබද දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති ජපානය වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඒ සදහා ප්ලාස්ටික් භාජන, කඩදාසි පෙට්ටි හා සිලි බෑග් යොදාගෙන නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරයි.

නැවත භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නිර්මාණය

එදිනෙදා භාවිතයට යොදාගන්නා දෑ නිර්මාණය කිරීමේදී ( ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍ර‍තිචක්‍රිකරණය ආදී) ජපානය ඉහළින්ම සිටියි. ඔවුහු ප්ලාස්ටික් බෝතල්වලින් ෆයිබර් බවට පත්කළ නූල් නිර්මාණය කරයි. එසේම අත් වැසුම්, බෑග් හා විවිධ අවශ්‍යතා සදහා යොදාගත හැකි කාපට්ද නිර්මාණය කරති.


Latest News

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැඩ පරක්කුයි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වැඩ පරක්කුයි 2017-10-24 - ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කටයුතු ප්‍ර‍මාදවීම් හේතුවෙන් ලබන වසරට නියමිත ඒ... More detail
දිවුලපිටිය රත්කළ සිද්ධියේ UNP මන්ත්‍රීගේ බිරිදත් අත්අඩංගුවට - නිවසේ තිබී හමුවුණ... දිවුලපිටිය රත්කළ සිද්ධියේ UNP මන්ත්‍රීගේ බිරිදත් අත්අඩංගුවට - නිවසේ තිබී හමුවුණ දේ මෙන්න 2017-10-24 - දිවුලපිටිය, දූනගහ, බල්ලපාන මාර්ගයේ හේන්පිටගෙදර ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ වෙඩි හ... More detail
පාකිස්ථානය සමග එක්දින තරගාවලි පරාජය ගැන පොතාස් කියූ දේ මෙන්න පාකිස්ථානය සමග එක්දින තරගාවලි පරාජය ගැන පොතාස් කියූ  දේ මෙන්න 2017-10-24 - පාකිස්ථානය සමග පැවති එක්දින තරඟාවලියේදී  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා දියාරු තරග... More detail
“තමුසේ කවුද මට උපදෙස් දෙන්න“ - ග්‍රාමසේවක දුමින්දට තර්ජනය කරලා “තමුසේ කවුද මට උපදෙස් දෙන්න“ - ග්‍රාමසේවක දුමින්දට තර්ජනය කරලා 2017-10-24 - “තමුසේ කවුද මට උපදෙස් දෙන්න. තමුසේ කෘෂිකර්ම ඇමතිනේ“ යනුවෙන් ග්‍රාම නිලධාර... More detail
පුංචි ඡන්දය ගැන අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පුංචි ඡන්දය ගැන අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් 2017-10-24 - පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (24)පස්වරුවේ... More detail
STF හා පාතාලය මුහුණට මුහුණ වෙඩිතියා ගනී - අයෙක් මරුට - කල්ලි නායකයා පළාත් සභා මන STF හා පාතාලය මුහුණට මුහුණ වෙඩිතියා ගනී - අයෙක් මරුට - කල්ලි නායකයා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් 2017-10-24 - කිසියම් අපරාධයක් සදහා වෑන් රථයකින් ගමන් කරමින් සිටි ආයුධ සන්නද්ධ පාතාල සා... More detail
ජනපති අද කටාර් යයි ජනපති අද කටාර් යයි 2017-10-24 - ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා අද (24) දිනයේ කටාර් රාජ්‍ය... More detail
ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තැබූ නව වාර්තාව මෙන්න ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තැබූ නව වාර්තාව මෙන්න 2017-10-24 - වසරක් තුළ තරග 5කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලි 3කින් 5-0ක් ලෙස පූර්ණ පරාජයක් අත්ක... More detail
අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් 2017-10-23 - ඔබ සැමට යහපතක්ම වේවා!....... More detail
පස්වන තරගය ආරම්භයේදීම ලංකාව අසරණ වෙයි - ප්‍රබල කඩුලු පහක් දැවී යයි පස්වන තරගය ආරම්භයේදීම ලංකාව අසරණ වෙයි -  ප්‍රබල කඩුලු පහක් දැවී යයි 2017-10-23 - ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් එක් දින තරගයේදීත් අසීරුතාවයකට පත් කරමින් පන්දුවාර... More detail
අවසාන තුරුම්පුවේ කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට - ගෞරවය රැක ගැනීමේ සටනට සි... අවසාන තුරුම්පුවේ කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට -  ගෞරවය රැක ගැනීමේ සටනට සිංහයන් සැරසෙයි 2017-10-23 -   සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ පාකිස්ථාන කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන අවසන් එක්දින... More detail
කට්ටල 2ක් එකිනෙක ගැටිලා-සේවකයින් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් වුණු හැටි මෙන්න කට්ටල 2ක් එකිනෙක ගැටිලා-සේවකයින් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් වුණු හැටි මෙන්න 2017-10-23 - අවිස්සාවේල්ල දුම්රිය ස්ථානයේදී බලවේග කට්ටල දෙකක් එකිනෙක ගැටීමේ සිද්ධියක්... More detail
රයන්ට ජයලත්ට ඇප රයන්ට ජයලත්ට ඇප 2017-10-23 - වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ කැඳවුම්කරු රයන් ජයලත් ඇප මත මුදාහැරීමට... More detail
පරාජයට සැබෑ හේතුව තිරිමාන්න හෙළි කරයි පරාජයට සැබෑ හේතුව තිරිමාන්න හෙළි කරයි 2017-10-23 - ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිගින් දිගට පරාජයන් ලැබීමට හේතුව දක්ෂතා වල ඇති අඩුවක් නොවන... More detail
තිසරගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායමේ අවසාන සංචිතය මෙන්න තිසරගේ නායකත්වයෙන්  යුත් ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායමේ අවසාන සංචිතය මෙන්න 2017-10-23 - ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්ථානය අතර පැවැත්වෙන තරඟාවලියේ විස්සයි විස්ස තරඟ සඳහා ... More detail
සංගීත් එදා කැමති දේවල් අතහැරියේ ඇයි? - ඒක මම හිතාමතාමයි කලේ සංගීත් එදා කැමති දේවල් අතහැරියේ ඇයි? - ඒක මම හිතාමතාමයි කලේ 2017-10-23 - කාලයක් පුංචි තිරයේ ජනප්‍රිය වුණු සංගිත් සතරසිංහ පසුගිය කාලේ ඇමරිකාවේ හිටියේ... More detail
මම බ්‍ලු ෆිල්ම් එකක් වගේ කළා නම් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු දගලන්න ඕනෑ - පියුමි කියන... මම බ්‍ලු ෆිල්ම් එකක් වගේ කළා නම් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු දගලන්න ඕනෑ -  පියුමි කියන කතාව මෙන්න 2017-10-23 - පියුමි හංසමාලි කියන්නේ ගොසිප් මවන රංගන ශිල්පිනියක්. More detail

 

Gossip

Foreign

පළමු විවාහක ක්‍රීඩා යුවළ ඉතිහාසයට එක් වුණු හැටි පළමු විවාහක ක්‍රීඩා යුවළ ඉතිහාසයට එක් වුණු හැටි 2017-10-19 - ප්‍රධාන පෙළේ තරගාවලියක එකම දිනයකදී විවෘත කාන්තා ශූරතාවත්, විවෘත පිරිමි ශූ... More detail
ජනපති බිරිදගේ සරාගී විලාසිතාව ඇමරිකාව කළඹයි ජනපති බිරිදගේ සරාගී විලාසිතාව ඇමරිකාව කළඹයි 2017-10-17 - ඇමරිකානු ජනපති ට්‍රම්ප් බිරිය මෙලනියා පසුගිය සිකුරාදා හිස්පැනික් සංස්කෘතිය... More detail
සැමියා අකමැති වුණු නිසා ගුරුවරිය සිසුන් 4 දෙනෙකු සමග ලිංගිකව එක්වෙලා සැමියා අකමැති වුණු නිසා ගුරුවරිය සිසුන් 4 දෙනෙකු සමග ලිංගිකව එක්වෙලා 2017-10-13 - පාසල් ගුරුවරියක් තම ත්‍යානුකූල ස්වාමි පුරුෂයා තමා සමග ලිංගිකව එකතු නොවන බව... More detail
ඇමරිකාවේ ලැව්ගින්නෙන් මිදි රට ඇවිලෙයි - 20, 000කට පිඩා ඇමරිකාවේ ලැව්ගින්නෙන් මිදි රට ඇවිලෙයි - 20, 000කට පිඩා 2017-10-10 - ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ වයින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන මිදි රට ලෙස හැදින්වෙන... More detail
ගමක් බය කළ දැවැන්තයා මෙන්න ගමක් බය කළ දැවැන්තයා මෙන්න 2017-10-04 - දැවැන්ත සර්පයෙකු සමඟ සටන් කර සර්පයා මරා දැමූ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව පුවතක් වි... More detail
ලොවම කැළඹු ලාස්වේගාස් ප්‍රහාරය ISIS බාරගනී - ලාංකිකයන්ට අනතුරක් නැහැ ලොවම කැළඹු ලාස්වේගාස් ප්‍රහාරය ISIS බාරගනී - ලාංකිකයන්ට අනතුරක් නැහැ 2017-10-03 - ඇමෙරිකාවේ ලාස්වේගාස් නුවරට එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අනතුරක්... More detail
ඇමරිකාවේ සංගිත ප්‍රසංගයකට වෙඩි ප්‍රහාරයක් - 20 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට ඇමරිකාවේ සංගිත ප්‍රසංගයකට වෙඩි ප්‍රහාරයක් - 20 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට 2017-10-02 - ඇමෙරිකාවේ ලාස්වේගාස්හි සංගීත ප්‍රසංගයකට එල්ල වූ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් පුද්ග... More detail