ලෝකයේ කසල ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය අතරින් ඉහළින්ම සිටින රට ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. එමෙන්ම ජපානය සහ සිංගප්පුරුව තුළ ද කසළ ප්‍ර‍ත්චක්‍රිකරණය පිළිබදව ඉහළ තාක්ෂණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍ර‍ාණයකට හිමිකම් කියන සිංගප්පුරුව තුළ 1970 දී දිනකට එකතු වී ඇති කසළ ප්‍ර‍මාණය ටොන් 1260ක් වු අතර එය 2015 වන විට ටොන් 8042 දක්වා වර්ධනය විය. එබැවින් සිංගප්පුරුවේ ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය කසළ කළමණාකරණය කිරීම පිළිබදව උසස් කසළ කළමණාකරණ යාන්ත්‍ර‍යක් සකස් කර තිබේ. එහිදී ඉඩකඩ සීමා වීම ඔහුන් මුහුණදුන් ප්‍ර‍ධානම ගැටලුව විය.

නමුත් ඔවුන් කසළ කළමණාකරණය ප්‍ර‍ධාන ක්‍ර‍ම 4ක් යටතේ ආරම්භ කර ඇත.

01. පොදු කසළ එකතු කිරීමේ පටිපාටිය

ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය යටතේ ලියාපදිංචි වී පොදු කසළ එකනතු කරන්නෝ තමාට වෙන් වු භූගෝලීය ප්‍රදේශ තුළ ගෘහස්ථ වශයෙන් හා වෙළෙද ලෙස කසළ එකරැස් කිරීම සිදු කරයි. මෙහිදී කසළ එකතු කරන්නන් ටෙන්ඩර් පටිපාටයකින් තෝරා ගන්නා අතර ඔහුන්ට කසළ එකතු කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර‍ලබා දෙයි. මෙම කාල සීමාව වසර 8ක් සදහා වෙයි. මේ වන විට ප්‍ර‍ධාන කසළ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 4ක් යටතේ භූගෝලීය වශයෙන් වෙන් කළ ප්‍රදේශ 7ක කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි.

02. මහා කසළ එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණය

ගෘහස්ත හා වෙළද කසල එකතු කරන පොදු කසළ එකතු කරන්නන්ට අමතරව මහා කසල එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණයේ දී කර්මාන්ත හා වාණිජ වශයෙන් පවතින භූමිවල කසළ එකතු කිරීමයි. එහිදී ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් හා එක් අනු කොටසක් වශයෙන් කසල එකතු කිරීම සිදු කරයි. 

ඒ පංතිය - 1 කාබනික නොවන අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ සුන්බුන්, ශාක හා ශාක කොටස්, ඉවත් කළ ගෘහ භාණ්ඩ, විද්‍යුත් උපකරණ, ලී පෙට්ටි හා වෙනත් විශාල අයිතම 

 2 ආහාර නොවන වෙනත් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි කසල

බී පංතිය - කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ආහාර වැනි) 

බී.1 පංතිය භාවිත කළ ආහාර පිසීමේ තෙල්

සී පංතිය - 1 රොන් මඩ, ග්‍රීස්, මළාපවහන අපද්‍ර‍ව්‍ය, වැසිකිලි ටැංකි

                2 නැව් හා ගුවන් යානාවලින් ඉවතලන සනීපාරක්ෂක අපද්‍ර‍ව්‍ය

03. ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේ යටිතල ව්‍යුහය

සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වන මුල් වකවානුවේ එනම් 1960 හා 1970 දශකයේදී එරට එකතුවන කසල විවිධ ස්ථානවල පොළොව පිපිරවීම සදහා යොදාගෙන තිබේ. නමුත් මෙය දිගින් දිගටම කළ නොහැකි වීම හේතුවෙන් කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවීමේ යාන්ත්‍ර‍යණයකට එරට ජාතික පරිසර ඒජන්සිය 1970 දශකයේ අගබාගයේදී යොමු වෙයි. ඒ අනුව කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවන පළමු ආයතනය 1979 වසරේදී සිංගප්පූරුව ආරම්භ කරන විට අද වන විට එය ආයතතන හතරක් දක්වා වර්ධනය කර තිබේ. මේ හරහා ඔවුන්ගේ කසල 90%කින් පමණ අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතරම කසළ සදහා ගොඩබිමෙන් වෙන් කළ යුතු ඉඩද අඩුකරගෙන තිබේ. 

04. නිති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කිරීම

නීති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව සිංගප්පූරුව තුළ දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි. එසේම නීති විරෝධී ලෙස කසළ බැහැර කිරීම සිංගප්පූරුවේදී බරපතළ වරදක් ලෙසද සැලකෙයි. එසේම නීති විරෝධී අයුරින් කසල බැහැර කරන්නන් පිළිබද එරට ජාතික පාරිසරික ඒජන්සියට පැමිණිලි කිරීමට ද අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සදහා ඔවුන් ජනතාවට මග පෙන්වන ප්‍රධාන සංකල්පයක් වන්නේ ත්‍රිවිධ ආර්ය (The 3RS). 

Reduce - ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් භාවිත කරන්න.

Recycle - කසල නැවත භාවිත කළ හැකි අයුරින් භාවිත කරන්න.

Reuse    - එකම අවශ්‍යතාව සදහා හෝ වෙනත් අරමුණක් වෙනුවෙන් ඒ දේ භාවිත කරන්න.

එමෙන්ම කසළ කළමණාකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණයත් සහිතව සිදු කරන රටක් ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. දකුණු කොරියාවේ පාරිසරික අමාත්‍යාංශය විසින් එරට කසළ කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කෙරේ. නගර සභා මට්ටමින් කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි. එහිදි නිවාසවලින් ඉවතලන ආහාර ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි හා නොහැකි දෑ වෙනත් විශාල අයිතම වෙන් වෙන් වශයෙන් බැහැර කිරීම සිදු වෙයි. දකුණු කොරියාව තුළ කසළ බැහැර කිරිම සිදුවෙන්නේ ඒ ඒ වර්ණ යටතේ ය. එසේම යම් ප්‍රදේශයක අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා වෙන් කළ ප්‍රදේශයක් නොමැති නම් නිවාස ඉදිරිපිට පොලිතීන් බෑගයක දමා කසළ බැහැර කළ හැකි අතර, ඒ සදහා දවසේ වෙන් කළ පැය කිහිපයක් පවතී.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ වර්ගීකරණය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ සිදු කරයි. 

01.  ගොඩ කිරීම සදහා යොදාගත හැකි කසල 

02.  කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය

03.  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි අපද්‍ර‍ව්‍ය

04.  විශාල කසළ අයිතම

මෙහිදී කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී එම අපද්‍ර‍ව්‍ය වියළා බැහැර කිරීම කළයුතු වෙයි. කඩදාසි, වීදුරු, වානේ, රෙදි වර්ග හා ප්ලාස්ටික් දකුණු කොරියාව තුළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය සිදු කරයි. 

දකුණු කොරියාව තුළ සියොල් අගනුවර අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය කරන Veolia සමාගම එම අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාණය ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදු කරයි.

Veolia සමාගම දියර හා ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද විශේෂඥතාවක් පවත්වාගෙන යන සමාගමකි. 

ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන්ම අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්තිය නිපදවන ප්‍ර‍වයක් ලෙස, ප්ලාස්ටික්  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය, අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමණාකරණය හා ප්‍රවාහනය, තේරීම හා රසායනික ප්‍ර‍තිකර්ම මෙන්ම ජීව වායු නිපදවීමටද යොදා ගනියි.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ කළමනාකරණය කරන ක්‍ර‍ම අතුරින් අවධානය යොමු කළ යුතු ක්‍ර‍ම පහක් පවතියි.

01. බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස‍

නගර සීමා බල ප්‍රදේශයේ එකතු වන අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්ති ප්‍ර‍යක් ලෙස යොදා ගැනීම කොරියාව තුළ මෙන්ම ලෝකය තුළ බොහෝවිට යොදාගන්නා ප්‍ර‍තිකර්මයකි.

02. ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම

ඉවත් කරන අපද්‍ර‍ව්‍ය තුළ පවතින භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම මෙයින් අපේක්ෂා කරයි. බෙහෝ විද්‍යුත් උපකරණ හරහා Veolia සමාගම මෙය සිදු කරයි. එසේම ප්ලාස්ටික් අපද්‍ර‍ව්‍ය නැවත තේරීමක් සිදුකර එය විවිධ වර්ගවලට වෙන් කිරීමද සිදු කරයි. එසේම ඉවතලන ද්‍ර‍ව්‍යවලින් කොම්පෝස්ට් පෙහොර ලබා ගැනීමද ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඔවුන් විසින් ඇතුළත් කර තිබේ.

03. ඉතා අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය

විවිධ කර්මාන්ත කර්මාන්ත ශාලාවලින් ඉවතලන අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය කිරිමේදී ඒවා ආරක්ෂිත ලෙස එකතු කිරීම සහ ප්‍ර‍වාහනය සිදු කිරීමට කටයුතු කරයි. පසුව ඒවා භෞත රසායනික කියාවලියකට යොමු කරිම, දවා අළු කිරීමට හෝ ගොඩ කිරීම සදහා යොදා ගනියි.

04. භෂ්මීකරණය

අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණයේදී විවිධ අවදානම් සහිත අපද්‍ර‍ව්‍ය භෂ්මීකරණය සිදු කරයි. එහිදී අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ මෙය සිදු කරයි. සාමාන්‍යයෙන් එම අගය සෙල්සියස් අංශක 1100ක් වෙයි. 

05. කොටස් ගැලවීම

ගුවන් යානා. නෞකා, කර්මාන්ත සදහා යොදාගන්නා වෙනත් කාර්මික උපකරණ කොටස් ගැලවීම මේ හරහා සිදු වෙයි. මෙය පිරිවැය ලාභදායී, ආරක්ෂිත මෙන්ම පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍ර‍සිද්ධ ය.

තව ද සිංගප්පූරුව හා දකුණු කොරියාව තුළ මෙන්ම ජපානය තුළද ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදුකරන කසළ කළමනාකරණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

නමුත් ජපානය තුළ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ ඔවුන් කසල ප්‍රවාහනය කරන ආකාරය, වෙවද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා ඔවුන් අනුගමනය කරන ක්‍ර‍ම, කසළ භාවිත කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දෑ නිර්මාණය කර ගැනීම ආදී කරුනු පිළිබදවයි.

ප්‍ර‍වාහනය

කුඩා ප්‍ර‍මාණයේ කසළ ප්‍ර‍වාහනය කිරීමේ වාහනයේ සිට විශාල ප්‍ර‍මාණයක කසළ ප්‍රවාහනය කළහැකි වාහනය දක්වා වූ පරාසයක වාහන ඔවුහු මේ සදහා යොදා ගනිති. සාමාන්‍යයෙන්කසළ ප්‍රවාහනය කිරීමට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර, එය අවම කිරීමට ජපානය නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර තිබේ. ඒ සදහා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතු මෙන්ම වැඩි ධාරිතාවක් වාහන ජපානය භාවිත කර තිබේ. මේ සදහා දෙමුහුන් වාහන, විද්‍යුත් මෝටර්වලින් ක්‍රියාත්මක ට්‍ර‍ක් ආදිය ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ආකාරයට සිදු නොවුවහොත් රෝගාබාධ පැතිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතී. මේ පිළිබද දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති ජපානය වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඒ සදහා ප්ලාස්ටික් භාජන, කඩදාසි පෙට්ටි හා සිලි බෑග් යොදාගෙන නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරයි.

නැවත භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නිර්මාණය

එදිනෙදා භාවිතයට යොදාගන්නා දෑ නිර්මාණය කිරීමේදී ( ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍ර‍තිචක්‍රිකරණය ආදී) ජපානය ඉහළින්ම සිටියි. ඔවුහු ප්ලාස්ටික් බෝතල්වලින් ෆයිබර් බවට පත්කළ නූල් නිර්මාණය කරයි. එසේම අත් වැසුම්, බෑග් හා විවිධ අවශ්‍යතා සදහා යොදාගත හැකි කාපට්ද නිර්මාණය කරති.


Latest News

සූරූපී නිල් චිත්‍රපට නිළිය හදිසියේ දිවි ගමනට සමු දුන්නු හැටි මෙන්න සූරූපී නිල් චිත්‍රපට නිළිය හදිසියේ දිවි ගමනට සමු දුන්නු හැටි මෙන්න 2018-01-22 - වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වූ චිත්‍රපටවල රඟපෑ ජනප්‍රිය නිළියක් වූ ඔලිවියා නොවා... More detail
එජාපයෙන් රවී කැපෙයිද? එජාපයෙන් රවී කැපෙයිද? 2018-01-22 - ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායකට එක... More detail
වේගය තරුණ ජිවිත දෙකක් බිලි ගනී වේගය තරුණ ජිවිත දෙකක් බිලි ගනී 2018-01-22 - වළස්මුල්ල - හක්මන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජූලේ මංසන්ධියේදී යතුරුපැදියක් ලොරි රථයක... More detail
එජාපයේ දුෂණ වංචා වැරදිකරුවන්ට කරන දේ සාගල කියයි එජාපයේ දුෂණ වංචා වැරදිකරුවන්ට කරන දේ සාගල කියයි 2018-01-22 - එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති අපේකෂකයින් මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසු... More detail
මැතිව්ස් නැවතත් ලංකාවට මැතිව්ස් නැවතත් ලංකාවට 2018-01-22 - ශ්‍රී ලංකා සීමිත ඕවර කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයා වන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට බංග්ලාදේශයේදී... More detail
මෙන්ඩිස්ගේ උඩ පන්දුව තරගය වෙනස් කළ හැටි සිම්බාබ්වේ නායකයා කියයි මෙන්ඩිස්ගේ උඩ පන්දුව තරගය වෙනස් කළ හැටි සිම්බාබ්වේ නායකයා කියයි 2018-01-22 - පළමු තරගයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව පරාජයට පත්කළත් දෙවැනි තරගය කඩුලු 05කින් පරාජයට ප... More detail
ලෝකයේම මනස විනාශ කරන ෆේස්බුක් වලින් ඈත්වෙන්න - ලංකාවේ ඉපිද බිලියනපතියෙකු වු... ලෝකයේම මනස විනාශ කරන ෆේස්බුක් වලින් ඈත්වෙන්න - ලංකාවේ ඉපිද බිලියනපතියෙකු වු ෆේස්බුක් හිටපු උපසභාපති කියන කතාව 2018-01-22 - වර්තමාන ලෝකයේ සුපිරි කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයන් , ව්‍යවසායකයන් බොහෝ දෙනා තාක්ෂණය... More detail
දීපිකා දියමන්ති වලින් නැහැවෙයි දීපිකා දියමන්ති වලින් නැහැවෙයි 2018-01-22 - මේ දිනවල බොලිවුඩි සිනමාව රසවතුන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ළගදීම යුග දිවි ගමන්... More detail
මහින්ද බෙදා ගත්තු බත් එක හලා ගත්තු හැටි ගැන ඇමති කියයි මහින්ද බෙදා ගත්තු බත් එක හලා ගත්තු හැටි ගැන ඇමති කියයි 2018-01-22 - චන්ද්‍රිකා දෙසැරයයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක සැරයක් කරලා, දෙවෙනි බත් පිඟාන... More detail
ඌව පළාත් මහ ඇමති අත්අඩංගුවට? ඌව පළාත් මහ ඇමති අත්අඩංගුවට? 2018-01-22 - බදුල්ල දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය දණගැස්වුවා යැයි කියන සිද්ධියට අ... More detail
රනිල්ට පස්සේ චන්ද්‍රිකා නටන අලුත්ම නැටුම මෙන්න රනිල්ට පස්සේ චන්ද්‍රිකා නටන අලුත්ම නැටුම මෙන්න 2018-01-22 - පසුගිය දින කිහිපයේ අගමැතිතුමාගේ වීඩියෝවක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවී ඔස්සේ කතාබහකට... More detail
මායි ශ්‍රියන්තයි මහ රෑ වෙනකම් ලොකු දුවගෙයි, චූටි දුවගෙයි පුංචි කාලේ ගැන බොහෝ... මායි ශ්‍රියන්තයි මහ රෑ වෙනකම් ලොකු දුවගෙයි, චූටි දුවගෙයි පුංචි කාලේ ගැන බොහෝ දේවල් කියව කියවා හිටියා 2018-01-22 - පුංචි තිරයේත් රීදී තිරයේත් දස්කම්පාමින් ප්‍රේක්ෂක ජනාදරයට පත් කුසුම් රේණු... More detail
අත්අඩංගුවට ගත් 58 දෙනෙක් ඇප පිට නිදහස් - තවදුරටත් එස්.ටී.එෆ් ආරක්ෂාව අත්අඩංගුවට ගත් 58 දෙනෙක් ඇප පිට නිදහස් - තවදුරටත් එස්.ටී.එෆ් ආරක්ෂාව 2018-01-22 - කතරගම නගරයේ නොසන්සුකාරි ලෙස හැරිමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැ... More detail
සිංගප්පූරු අගමැතිවරයාගේ පැමීණීම නිසා විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් සිංගප්පූරු අගමැතිවරයාගේ පැමීණීම නිසා විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් 2018-01-22 - සිංගප්පූරු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පැමිණීම හේතුවෙන් අද (22) මාර්ග කිහිපයක විශේෂ... More detail
අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් 2018-01-21 - ඔබ සැමට යහපතක්ම වේවා!....... More detail
අන්ත පරාජයෙන් ලංකාව ජන්මේ බේරාගනී අන්ත පරාජයෙන් ලංකාව ජන්මේ බේරාගනී 2018-01-21 - බංග්ලාදේශයේ පැවැත්වෙන තුන්කොන් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව හා ... More detail
කතරගම යුධ පිටියක් වෙයි - 63 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට කතරගම යුධ පිටියක් වෙයි - 63 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට 2018-01-21 - කතරගම නගරයේ දී අණ නොතකා ධාවනය කළ යතුරුපැදියකට පොලීසිය සිදුකළ වෙඩි තැබීමකින්... More detail

 

Gossip

Foreign

සූරූපී නිල් චිත්‍රපට නිළිය හදිසියේ දිවි ගමනට සමු දුන්නු හැටි මෙන්න සූරූපී නිල් චිත්‍රපට නිළිය හදිසියේ දිවි ගමනට සමු දුන්නු හැටි මෙන්න 2018-01-22 - වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වූ චිත්‍රපටවල රඟපෑ ජනප්‍රිය නිළියක් වූ ඔලිවියා නොවා... More detail
දීපිකා දියමන්ති වලින් නැහැවෙයි දීපිකා දියමන්ති වලින් නැහැවෙයි 2018-01-22 - මේ දිනවල බොලිවුඩි සිනමාව රසවතුන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ළගදීම යුග දිවි ගමන්... More detail
2040 දී ගුවන් යානා විදුලියෙන් පමනයි 2040 දී ගුවන් යානා විදුලියෙන් පමනයි 2018-01-19 - නෝර්වේ රාජ්‍ය තුළ කෙටි දුර ගුවන් ගමන් සදහා යොදා ගන්නා යානා සියල්ල 2040  වසර වන විට... More detail
හිටපු ජනපති බිරිදට ලැබුණු අපුරු උපන්දින තැග්ග මෙන්න හිටපු ජනපති බිරිදට ලැබුණු අපුරු උපන්දින තැග්ග මෙන්න 2018-01-18 - ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමාගේ බිරිඳ වන මිෂෙල් ඔබාමා ඇයගේ 54 වැනි ජන්ම... More detail
බාල වයස්කාර විවාහ ගැන උසාවියෙන් අලුත් තීන්දුවක් බාල වයස්කාර විවාහ ගැන උසාවියෙන් අලුත් තීන්දුවක් 2018-01-17 - බාලවයස්කාර විවාහ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයක් විසින් ලබාදුන් සුවිශේෂී තීන්දුවක්... More detail
දකුණු චීන මුහුදට තෙල් පැල්ලමක් දකුණු චීන මුහුදට තෙල් පැල්ලමක් 2018-01-16 - දකුණු චීන මුහුදේ ගිලූණු ඉරාන සාංචි තෙල් නැව හේතුවෙන් එහි විශාල තෙල් පැල්ලමක්... More detail
පේරු රාජ්‍යයේ ප්‍රබල භූකම්පනයක් පේරු රාජ්‍යයේ ප්‍රබල භූකම්පනයක් 2018-01-15 - දකුණු ඇමරිකාවේ පේරු රාජ්‍යයේ දකුණ ප්‍රදේශයේ රික්ටර් පරිමාණයේ 7.1 ක ප්‍රබලත... More detail