ලෝකයේ කසල ප්‍ර‍තිචක්‍රීකරණය අතරින් ඉහළින්ම සිටින රට ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. එමෙන්ම ජපානය සහ සිංගප්පුරුව තුළ ද කසළ ප්‍ර‍ත්චක්‍රිකරණය පිළිබදව ඉහළ තාක්ෂණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍ර‍ාණයකට හිමිකම් කියන සිංගප්පුරුව තුළ 1970 දී දිනකට එකතු වී ඇති කසළ ප්‍ර‍මාණය ටොන් 1260ක් වු අතර එය 2015 වන විට ටොන් 8042 දක්වා වර්ධනය විය. එබැවින් සිංගප්පුරුවේ ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය කසළ කළමණාකරණය කිරීම පිළිබදව උසස් කසළ කළමණාකරණ යාන්ත්‍ර‍යක් සකස් කර තිබේ. එහිදී ඉඩකඩ සීමා වීම ඔහුන් මුහුණදුන් ප්‍ර‍ධානම ගැටලුව විය.

නමුත් ඔවුන් කසළ කළමණාකරණය ප්‍ර‍ධාන ක්‍ර‍ම 4ක් යටතේ ආරම්භ කර ඇත.

01. පොදු කසළ එකතු කිරීමේ පටිපාටිය

ජාතික පාරිසරික ඒජන්සිය යටතේ ලියාපදිංචි වී පොදු කසළ එකනතු කරන්නෝ තමාට වෙන් වු භූගෝලීය ප්‍රදේශ තුළ ගෘහස්ථ වශයෙන් හා වෙළෙද ලෙස කසළ එකරැස් කිරීම සිදු කරයි. මෙහිදී කසළ එකතු කරන්නන් ටෙන්ඩර් පටිපාටයකින් තෝරා ගන්නා අතර ඔහුන්ට කසළ එකතු කිරීමට අවශ්‍ය බලපත්‍ර‍ලබා දෙයි. මෙම කාල සීමාව වසර 8ක් සදහා වෙයි. මේ වන විට ප්‍ර‍ධාන කසළ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 4ක් යටතේ භූගෝලීය වශයෙන් වෙන් කළ ප්‍රදේශ 7ක කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි.

02. මහා කසළ එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණය

ගෘහස්ත හා වෙළද කසල එකතු කරන පොදු කසළ එකතු කරන්නන්ට අමතරව මහා කසල එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍ර‍ණයේ දී කර්මාන්ත හා වාණිජ වශයෙන් පවතින භූමිවල කසළ එකතු කිරීමයි. එහිදී ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් හා එක් අනු කොටසක් වශයෙන් කසල එකතු කිරීම සිදු කරයි. 

ඒ පංතිය - 1 කාබනික නොවන අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ සුන්බුන්, ශාක හා ශාක කොටස්, ඉවත් කළ ගෘහ භාණ්ඩ, විද්‍යුත් උපකරණ, ලී පෙට්ටි හා වෙනත් විශාල අයිතම 

 2 ආහාර නොවන වෙනත් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි කසල

බී පංතිය - කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය ( ආහාර වැනි) 

බී.1 පංතිය භාවිත කළ ආහාර පිසීමේ තෙල්

සී පංතිය - 1 රොන් මඩ, ග්‍රීස්, මළාපවහන අපද්‍ර‍ව්‍ය, වැසිකිලි ටැංකි

                2 නැව් හා ගුවන් යානාවලින් ඉවතලන සනීපාරක්ෂක අපද්‍ර‍ව්‍ය

03. ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේ යටිතල ව්‍යුහය

සිංගප්පූරුවේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වන මුල් වකවානුවේ එනම් 1960 හා 1970 දශකයේදී එරට එකතුවන කසල විවිධ ස්ථානවල පොළොව පිපිරවීම සදහා යොදාගෙන තිබේ. නමුත් මෙය දිගින් දිගටම කළ නොහැකි වීම හේතුවෙන් කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවීමේ යාන්ත්‍ර‍යණයකට එරට ජාතික පරිසර ඒජන්සිය 1970 දශකයේ අගබාගයේදී යොමු වෙයි. ඒ අනුව කසල හරහා බලශක්තිය නිපදවන පළමු ආයතනය 1979 වසරේදී සිංගප්පූරුව ආරම්භ කරන විට අද වන විට එය ආයතතන හතරක් දක්වා වර්ධනය කර තිබේ. මේ හරහා ඔවුන්ගේ කසල 90%කින් පමණ අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතරම කසළ සදහා ගොඩබිමෙන් වෙන් කළ යුතු ඉඩද අඩුකරගෙන තිබේ. 

04. නිති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කිරීම

නීති විරෝධී ලෙස කසල බැහැර කරන්නන්ට එරෙහිව සිංගප්පූරුව තුළ දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි. එසේම නීති විරෝධී ලෙස කසළ බැහැර කිරීම සිංගප්පූරුවේදී බරපතළ වරදක් ලෙසද සැලකෙයි. එසේම නීති විරෝධී අයුරින් කසල බැහැර කරන්නන් පිළිබද එරට ජාතික පාරිසරික ඒජන්සියට පැමිණිලි කිරීමට ද අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය සදහා ඔවුන් ජනතාවට මග පෙන්වන ප්‍රධාන සංකල්පයක් වන්නේ ත්‍රිවිධ ආර්ය (The 3RS). 

Reduce - ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් භාවිත කරන්න.

Recycle - කසල නැවත භාවිත කළ හැකි අයුරින් භාවිත කරන්න.

Reuse    - එකම අවශ්‍යතාව සදහා හෝ වෙනත් අරමුණක් වෙනුවෙන් ඒ දේ භාවිත කරන්න.

එමෙන්ම කසළ කළමණාකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ තාක්ෂණයත් සහිතව සිදු කරන රටක් ලෙස දකුණු කොරියාව සැලකෙයි. දකුණු කොරියාවේ පාරිසරික අමාත්‍යාංශය විසින් එරට කසළ කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කෙරේ. නගර සභා මට්ටමින් කසළ එකතු කිරීම සිදු වෙයි. එහිදි නිවාසවලින් ඉවතලන ආහාර ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි හා නොහැකි දෑ වෙනත් විශාල අයිතම වෙන් වෙන් වශයෙන් බැහැර කිරීම සිදු වෙයි. දකුණු කොරියාව තුළ කසළ බැහැර කිරිම සිදුවෙන්නේ ඒ ඒ වර්ණ යටතේ ය. එසේම යම් ප්‍රදේශයක අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා වෙන් කළ ප්‍රදේශයක් නොමැති නම් නිවාස ඉදිරිපිට පොලිතීන් බෑගයක දමා කසළ බැහැර කළ හැකි අතර, ඒ සදහා දවසේ වෙන් කළ පැය කිහිපයක් පවතී.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ වර්ගීකරණය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ සිදු කරයි. 

01.  ගොඩ කිරීම සදහා යොදාගත හැකි කසල 

02.  කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය

03.  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය කළ හැකි අපද්‍ර‍ව්‍ය

04.  විශාල කසළ අයිතම

මෙහිදී කාබනික අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී එම අපද්‍ර‍ව්‍ය වියළා බැහැර කිරීම කළයුතු වෙයි. කඩදාසි, වීදුරු, වානේ, රෙදි වර්ග හා ප්ලාස්ටික් දකුණු කොරියාව තුළ ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය සිදු කරයි. 

දකුණු කොරියාව තුළ සියොල් අගනුවර අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය කරන Veolia සමාගම එම අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාණය ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදු කරයි.

Veolia සමාගම දියර හා ඝන අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද විශේෂඥතාවක් පවත්වාගෙන යන සමාගමකි. 

ඔවුන් ප්‍ර‍ධාන වශයෙන්ම අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්තිය නිපදවන ප්‍ර‍වයක් ලෙස, ප්ලාස්ටික්  ප්‍ර‍තිචක්‍රීයකරණය, අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමණාකරණය හා ප්‍රවාහනය, තේරීම හා රසායනික ප්‍ර‍තිකර්ම මෙන්ම ජීව වායු නිපදවීමටද යොදා ගනියි.

දකුණු කොරියාව තුළ කසළ කළමනාකරණය කරන ක්‍ර‍ම අතුරින් අවධානය යොමු කළ යුතු ක්‍ර‍ම පහක් පවතියි.

01. බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස‍

නගර සීමා බල ප්‍රදේශයේ එකතු වන අපද්‍ර‍ව්‍ය බලශක්ති ප්‍ර‍යක් ලෙස යොදා ගැනීම කොරියාව තුළ මෙන්ම ලෝකය තුළ බොහෝවිට යොදාගන්නා ප්‍ර‍තිකර්මයකි.

02. ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම

ඉවත් කරන අපද්‍ර‍ව්‍ය තුළ පවතින භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීම මෙයින් අපේක්ෂා කරයි. බෙහෝ විද්‍යුත් උපකරණ හරහා Veolia සමාගම මෙය සිදු කරයි. එසේම ප්ලාස්ටික් අපද්‍ර‍ව්‍ය නැවත තේරීමක් සිදුකර එය විවිධ වර්ගවලට වෙන් කිරීමද සිදු කරයි. එසේම ඉවතලන ද්‍ර‍ව්‍යවලින් කොම්පෝස්ට් පෙහොර ලබා ගැනීමද ද්‍ර‍ව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඔවුන් විසින් ඇතුළත් කර තිබේ.

03. ඉතා අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය

විවිධ කර්මාන්ත කර්මාන්ත ශාලාවලින් ඉවතලන අනතුරුදායක කසළ කළමනාකරණය කිරිමේදී ඒවා ආරක්ෂිත ලෙස එකතු කිරීම සහ ප්‍ර‍වාහනය සිදු කිරීමට කටයුතු කරයි. පසුව ඒවා භෞත රසායනික කියාවලියකට යොමු කරිම, දවා අළු කිරීමට හෝ ගොඩ කිරීම සදහා යොදා ගනියි.

04. භෂ්මීකරණය

අපද්‍ර‍ව්‍ය කළමනාකරණයේදී විවිධ අවදානම් සහිත අපද්‍ර‍ව්‍ය භෂ්මීකරණය සිදු කරයි. එහිදී අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ මෙය සිදු කරයි. සාමාන්‍යයෙන් එම අගය සෙල්සියස් අංශක 1100ක් වෙයි. 

05. කොටස් ගැලවීම

ගුවන් යානා. නෞකා, කර්මාන්ත සදහා යොදාගන්නා වෙනත් කාර්මික උපකරණ කොටස් ගැලවීම මේ හරහා සිදු වෙයි. මෙය පිරිවැය ලාභදායී, ආරක්ෂිත මෙන්ම පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍ර‍සිද්ධ ය.

තව ද සිංගප්පූරුව හා දකුණු කොරියාව තුළ මෙන්ම ජපානය තුළද ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව සිදුකරන කසළ කළමනාකරණයක් ක්‍රියාවට නැංවෙයි.

නමුත් ජපානය තුළ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධානම කරුණ වන්නේ ඔවුන් කසල ප්‍රවාහනය කරන ආකාරය, වෙවද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම සදහා ඔවුන් අනුගමනය කරන ක්‍ර‍ම, කසළ භාවිත කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය දෑ නිර්මාණය කර ගැනීම ආදී කරුනු පිළිබදවයි.

ප්‍ර‍වාහනය

කුඩා ප්‍ර‍මාණයේ කසළ ප්‍ර‍වාහනය කිරීමේ වාහනයේ සිට විශාල ප්‍ර‍මාණයක කසළ ප්‍රවාහනය කළහැකි වාහනය දක්වා වූ පරාසයක වාහන ඔවුහු මේ සදහා යොදා ගනිති. සාමාන්‍යයෙන්කසළ ප්‍රවාහනය කිරීමට වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන අතර, එය අවම කිරීමට ජපානය නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර තිබේ. ඒ සදහා ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතු මෙන්ම වැඩි ධාරිතාවක් වාහන ජපානය භාවිත කර තිබේ. මේ සදහා දෙමුහුන් වාහන, විද්‍යුත් මෝටර්වලින් ක්‍රියාත්මක ට්‍ර‍ක් ආදිය ජපානය විසින් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම

වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ආකාරයට සිදු නොවුවහොත් රෝගාබාධ පැතිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතී. මේ පිළිබද දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති ජපානය වෛද්‍ය අපද්‍ර‍ව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඒ සදහා ප්ලාස්ටික් භාජන, කඩදාසි පෙට්ටි හා සිලි බෑග් යොදාගෙන නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරයි.

නැවත භාවිත කළ හැකි ද්‍ර‍ව්‍ය නිර්මාණය

එදිනෙදා භාවිතයට යොදාගන්නා දෑ නිර්මාණය කිරීමේදී ( ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍ර‍තිචක්‍රිකරණය ආදී) ජපානය ඉහළින්ම සිටියි. ඔවුහු ප්ලාස්ටික් බෝතල්වලින් ෆයිබර් බවට පත්කළ නූල් නිර්මාණය කරයි. එසේම අත් වැසුම්, බෑග් හා විවිධ අවශ්‍යතා සදහා යොදාගත හැකි කාපට්ද නිර්මාණය කරති.


Latest News

අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් අද දවසේ සුබ මුහුර්තීන් 2017-08-22 - ඔබ සැමට යහපතක්ම වේවා!....... More detail
පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඇති වු අලුත්ම වෙනස මෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඇති වු අලුත්ම වෙනස මෙන්න 2017-08-22 - සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන්ට සභා ගර්භයේදී භාවිත කිරීමට පරිගණක ලබාදී... More detail
බීමතින් සිය මව දුෂණය කළ පාපතරයා හසුවෙයි බීමතින් සිය මව දුෂණය කළ පාපතරයා හසුවෙයි 2017-08-22 - මත්ද්‍ර‍ව්‍ය පානය කර සිය මව බලහත්කාරයෙන් බරපතල ලෙස දුෂණය කළ තරුණයෙක් ලබන 28 ... More detail
හිටපු ජනපති පුත් යෝෂිත දේශපාලනයට හිටපු ජනපති පුත් යෝෂිත දේශපාලනයට 2017-08-22 - හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ දෙවැනි පුතු වන යෝෂිත රාජපක්ෂ පසුගියදා (20) ප... More detail
දික්වැල්ලගෙන් ලෝක වාර්තාවක් දික්වැල්ලගෙන් ලෝක වාර්තාවක් 2017-08-22 - ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු මෙන්ම කඩුලු රකින ක්‍රීඩක නිරෝෂන්... More detail
විජයදාසගේ සියලු අමාත්‍යධූර ඉවත්කරන්නැයි අගමැති ජනපතිට කියයි විජයදාසගේ සියලු අමාත්‍යධූර ඉවත්කරන්නැයි අගමැති ජනපතිට කියයි 2017-08-22 - කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ තීරණ අනුව අධිකරණ සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රජාපක්ෂ... More detail
සියලු පළාත් වල එක්දිනක ජන්දය පැවැත්වීමට උතුරු මැද අනුමැතිය සියලු පළාත් වල එක්දිනක ජන්දය පැවැත්වීමට උතුරු මැද අනුමැතිය 2017-08-22 - සියලුම පළාත් සභාවල ජන්ද එක්දිනක පැවැත්වීම සදහා වන ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාවේ... More detail
ඕෂධි සැමියත් එක්ක නිවාඩුවගත කළේ මෙහෙමයි ඕෂධි සැමියත් එක්ක නිවාඩුවගත කළේ මෙහෙමයි 2017-08-22 - ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක් ද වන ඕෂධි ගැන නොදන්න කෙ... More detail
උදරයේ අමාරුවට ප්‍ර‍තිකාර ගන්න ගිය 15 හැවිරිදි දැරිය මාස 5ක කළලයක් ප්‍ර‍සුත ක උදරයේ අමාරුවට ප්‍ර‍තිකාර ගන්න ගිය 15 හැවිරිදි දැරිය මාස 5ක කළලයක් ප්‍ර‍සුත කරලා 2017-08-22 - උඩුදුම්බර රෝහල් භූමියේ වල දැමූ කළලයක් තෙල්දෙණිය මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියේ ඊයේ... More detail
අද ටීනා බෑන්ඩ් නේම් එකක් වෙලා - මම වැරදි පාරවල් වලින් ජනප්‍රිය වෙලා නැහැ අද ටීනා බෑන්ඩ් නේම් එකක් වෙලා - මම වැරදි පාරවල් වලින් ජනප්‍රිය වෙලා නැහැ 2017-08-22 - මේ දිනවල කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගතකරන ඇය මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළ කිහිප වතාවක්ම දිනා... More detail
සැමියා නිසා Real life sex doll කෙනෙක් වුණ තරුණිය සැමියා නිසා Real life sex doll කෙනෙක් වුණ තරුණිය 2017-08-22 - තම ස්වරූපය ලිංගික බෝනික්කෙකු (Real life sex doll) ලෙස වෙනස් කර ගැනීමට උත්සහයක යෙදෙන තරුණ... More detail
බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රනිල්ට විරුද්ධව පරික්ෂණයක් බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රනිල්ට විරුද්ධව පරික්ෂණයක් 2017-08-22 - අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්න යැයි බැ... More detail
මම සෞඛ්‍ය ඇමති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙනවා මම සෞඛ්‍ය ඇමති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙනවා 2017-08-22 - අධිකරණ ඇමති වජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කළහොත් 2020 නොව 2025 දක්වා දක්වාම... More detail
පිටස්තර පුද්ගලයින් මැදිහත් වෙනවා වැඩියි - ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුගෙන්... පිටස්තර පුද්ගලයින් මැදිහත් වෙනවා වැඩියි - ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුගෙන් හෙළිදරව්වක් 2017-08-22 - ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කටයුතු සඳහා පිටස්තර පුද්ගලයින් මැදිහත් වන... More detail
අනියම් පෙම ගිණියම් වෙයි අනියම් පෙම ගිණියම් වෙයි 2017-08-22 - ඌව පරණගම දිඹුලන ප්‍රදේශයේදී කාන්තාවක් තියුණු ආයුධයකින් පහරදී ඝාතනය කර ති More detail
මාලිංග දැන් වියපත් වෙලා පන්දුවේ වේගය අඩුයි - ඒක තමයි ජීවන චක්‍ර‍ය - ධවාන් කියපු... මාලිංග දැන් වියපත් වෙලා පන්දුවේ වේගය අඩුයි - ඒක තමයි ජීවන චක්‍ර‍ය - ධවාන් කියපු කතාව මෙන්න 2017-08-22 - ශ්‍රී ලංකා පිලේ වේග පන්දුයවන්නන් අතරින් වැඩිවශයෙන්ම විශ්වාසය තැබිය හැකි ... More detail
විජයදාසව අස්කරන්න - එජාප තීන්දුවට ජනපති තීරණය අදයි විජයදාසව අස්කරන්න - එජාප තීන්දුවට ජනපති තීරණය අදයි 2017-08-22 - එක්සත්ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී හා එජාප පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේදී... More detail

 

Gossip

Foreign

සැමියා නිසා Real life sex doll කෙනෙක් වුණ තරුණිය සැමියා නිසා Real life sex doll කෙනෙක් වුණ තරුණිය 2017-08-22 - තම ස්වරූපය ලිංගික බෝනික්කෙකු (Real life sex doll) ලෙස වෙනස් කර ගැනීමට උත්සහයක යෙදෙන තරුණ... More detail
ජනපති බිරිද හෝටල් කාමරයකදී නිරූපිකාවකට පහරදෙයි ජනපති බිරිද හෝටල් කාමරයකදී නිරූපිකාවකට පහරදෙයි 2017-08-21 - දකුණු අප්‍රිකාවේ සිටියදී පහරදීමේ වරදකට චෝදනා ලැබූ සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයේ ජනපති... More detail
ගණිකාවක් සමග යහන්ගත වු පුද්ගලයා මරණය වැළදගනී ගණිකාවක් සමග යහන්ගත වු පුද්ගලයා මරණය වැළදගනී 2017-08-17 - ගණිකාවක් සමග ලිංගිකව එක්වී ඇති පුද්ගලයෙක් අභිරහස් ලෙස මියගොස් ඇති බව විදෙස්... More detail
13 හැවිරිදි සිසුවාට දාව 36 හැවිරිදි ගුරුවරිය දරුවෙකු බිහිකරයි 13 හැවිරිදි සිසුවාට දාව 36 හැවිරිදි ගුරුවරිය දරුවෙකු බිහිකරයි 2017-08-16 - තම පංතියේ ඉගෙනුම ලැබූ 13 හැවිරිදි සිසුවෙකුට දාව 36 හැවිරිදි ගුරුවරියක් විසින්... More detail
බස් රථයේ ගමන් කළ පෙම් යුවළ රියදුරාට කළ දේ මෙන්න බස් රථයේ ගමන් කළ පෙම් යුවළ රියදුරාට කළ දේ මෙන්න 2017-08-16 - බස්රථයක ගමන්කළ පෙම් යුවලක් විසින් රියදුරුට අමානුෂික ලෙස පහරදෙන පුවතක් චිලි... More detail
කාන්තාවන් තිදෙනෙක් ජිවිත 27ක් බිලිගනී කාන්තාවන් තිදෙනෙක් ජිවිත 27ක් බිලිගනී 2017-08-16 - නයිජිරියාවේ ඊසාන දිග ප්‍රදේශයේ සරණාගතයින් රුදී සිටින කදවුරක් ඉදිරිපිට සිදු... More detail
රාත්‍රි රුකියාවට සැමියා ගිය පසු අනියම් පෙම්වතා ළගට යන බිරිදට නිදියහනේදී වුණ... රාත්‍රි රුකියාවට සැමියා ගිය පසු අනියම් පෙම්වතා ළගට යන බිරිදට නිදියහනේදී වුණ දේ මෙන්න 2017-08-15 - සිය අනියම් සැමියා සමග නිරුවතින් තම නිවසේ සිටි බිරිදව වෙඩි තබා ඝාතනය කළ සැම... More detail