ජනප්‍රිය මෙන්ම ප්‍ර‍වීන ගායිකා සංජීවනී වීරසිංහ ඇගේ විවාහයේ 20 වන සමරුව වෙනුවෙන් මංගල ඇඳුමින් සැරසී ඊයේ කොළඹ ගංගාරාම විහාර පරිශ්‍රයේදී සැමරුම් අවස්ථාවකට එක් විය.

එහි විශේෂත්වයක් වූයේ ඒ සඳහා ඇගේ ස්වාමියා නොපැමිණීමයි.

ඇගේ දරු දෙදෙනාද මුල් ඇඳුමින් සැරසී මෙහිදී ඡායාරූප වලට පෙනී සිටියේ ය.