වයස අවුරුදු 23ක් වන Kristyna Martelli ප්ලාස්ටික් සැත්කම් පිළිබද ලෝක රැජිණ ලෙස ප්‍ර‍කට වෙනවා.

ඒ ප්ලාස්ටික් බෝනික්කියෙක් වීමේ උමතුවට ඇය ලක් වීමත් සමග ශරිරය අසාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්කිරීමට වඩාත් ප්‍රිය කළේ ය.

මේත් සමග වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වු සගරා වල නිරූපණයට ඇය එක්වීමත් සමග ලොව පුරා පුචලිත චරිතයක් බවට පත් වෙනවා.

ඇගේ 400 වන ප්ලාස්ටික් සැත්කමේ දී ඇය පසුගියදා (19) ජිවිතක්ෂයට පත් වන්නේ විෂ සහිත රසායන හේතුවෙන් හදවත අකර්මණ්‍ය වීමෙනි.