නිලධාරීවාදය නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට නොහැකි බවත් එය තමාට ප්‍ර‍ශ්නයක් බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පැවසී ය.

නිලධාරීවාදය නිසා තමන්ගන්නා තීන්දු තීරණ ගැනීමට නොහැකි බවද ජයවර්ධන කේන්ද්‍රයේ පැවති සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ මැයිදින සමුළුවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ ය.

තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙසේ දපෙන්වා දුන්නේ ය.

“එක තැන පල් වූ නිලධාරිවාදයක් තිබෙන්නේ. එය සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප්‍රගතිශීලී ගමනට බාධාවක්. ඇතැම් නිලධාරීන් පරපෝෂිතයෝ වගේ ඉන්නේ. සෞඛ්‍ය සේවාවේ ප්‍රගමනයට දක්වන දායකත්වය අවමයි. මම වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡා කර තීන්දු තීරණ ලබාගන්නවා. එම තීරණ සම්බන්ධයෙන් මම රජයට වග කියනවා. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී කාටවත් ප්‍රශ්ණයක් ඇති වන්නේ නැහැ මම වගකීම බාර ගන්න නිසා. නමුත් තීන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වන්නේ සෙමින්. කිසියම් තීන්දුවක් ගත් පසු වෘත්තීය සමිති නායකයින් නිලධාරීන්ගේ පිටුපසට වී කරදර කරලා ඉල්ලීම් දිනා ගත යුතුයි. සමහර අමාත්‍යාංශවල අමාත්‍යවරු තීන්දු තීරණ ගන්න බයයි. නමුත් අපි නිලධාරීවාදය පරාජය කළ යුතුයි.

අද නිලධාරින් පත්කරීම් වලට  කැමැති නැහැ. සම්ප්‍රධායික විදිහට හිතනවා. හණ මිටි අදහස් තමයි තිබෙන්නේ. නවීන ක්‍රමයට සිතන නිලධාරින් ඉන්නේ සුලු පිරිසක්. සෞඛ්‍ය කළමණාකරණ සේවාව සංවෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීමට තීරණය කළේ 2015 වසරේ දී. නමුත් තවම විභාගය පවත්වා නැහැ.  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ගත්තත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාද වී තිබෙනවා. දින 180 සම්පුර්ණ වූ සෞඛ්‍ය සේවකයින් ස්ථිර කිරීම ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස පිළිගන්නවා. මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී සමස්ත රාජ්‍ය සේවාවටම බලපානවා. එම නිසා රජය සමග සාකච්ඡා කළ යුතුයි.“