පාට ඇදුමක් ඇද  විභාගය  සදසා පාසලට පැමිණී   පෞද්ගලික  අපේක්ෂිකාවටඊයේ (14) ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් විභාගයට පෙනී සිටිමට අවසර ද නොදුන් පුවතක්  මීගමුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

 මෙවර අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගයේ පෞද්ගලික අපේක්ෂිකාවන් වන මෙම සිසුවියට ඊයේ (14) පැවති ඉතිහාසය විෂය සදහා පෙනී සිටිමට මෙම නිසා නොහැකි  වී ඇත.

එසේම එම විෂය සදහා නැවත පෙනී සිටීමට  මීගමුව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන්  එම සිසුවියගේ නිවසට ගොස් ඇයව පාසලට ගෙනවිත් විශේෂ අවසරයනින් යුතුව ඇයට අවසථාව ලබා දී ඇත .

ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්ගේ වැරැද්ද මත  මේ තත්වය ඇති වුවත්  මෙම විභාග අපේක්ෂිකාවට අසාධාරණයක් සිදු නොවීමට මෙම පියවර ගත් බව තව දුරටත්  විභාග  කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත පැවසීය.