අන්තර්ජාලයෙන් කාන්තාවන්ගේ ඡායාරූප ප්‍ර‍සිද්ධ කරමින් එයින් කැමති කාන්තාවක සමග හැසිරීමට හෝ රැයක් ගත කිරීමට හැකි බව පවසමින් ‘ඊසි කෑෂ්’ (eZcash) මගින් මුදල් ගරන ජාවාරමක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව ජනතාව පවසති.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ හෝටලයක නමක් දමා ෆේසබුක් මගින් මේ ජාවාරම හොර රහසේ සිදුකරගෙන යයි.

කාන්තාවන් වීශාල පිරිසකගේ ඡයාරූප එම ෆේස්බුක් ගිණුමේ ප්‍ර‍සිද්ධ කර තිබෙන අතර එම කාන්තාවන්ගේ නම, සිටින ස්ථානය, වයස මෙන්ම එක් එක් කාන්තාවන් සදහා වැය වන වියදම ද එහි සදහන්ව පවතී.

ගැණුම්කරු විසින් අදාළ ඡයාරූපයේ කාන්තාව තෝරාගත් පසු එහි ඇති ජංගම දුරකථන අංකයට කතා කළ පසු එම දුරකථන ඇමතුමේ සිටින පුද්ගලයා පවසන්නේ ප්‍ර‍ථමයෙන් තමා ලබාදෙන අංකයට ඊසි කෑෂ් මගින් මුදල් දමන ලෙසයි. මුදල් දැමූ පසු සිටින ස්ථානය මෙන්ම ගැනුම්කරුවාට එම කාන්තාව සිටින හෝටලය දැනුම් දෙන බවයි.

එම ෆේස්බුක් ගිණුමේ ඡයාරූප වල සිටින සියලුම කාන්තාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට එම ජංගම දුරකතන අංකයක් පවතින අතර ගැනුම්කරුවාට ඊසි කෑෂ් දැමීමට වෙනම අංකයක් ලබාදෙයි.

මේ ඡයාරූප වලට ලොල් වී මුදල් දැමූ බොහෝ අයට සිදුව ඇත්තේ මුදල් දැමූ පසුව අදාළ අංකය හා සම්බන්ධ වීමට නෙහැකිවීම සහ දින කිහිපයකට පසුව එම අංකය ක්‍රියා විරහිත වීම නිසා කොහෙන්ද කවුරුන්ද යන්න සොයා ගැනීමට නොහැකිව මුදල් විනාශ කර ගැනීමයි.